Nieuws

Nieuws van de Nederlandse Obesitas Kliniek

Hoe blijft u bewegen als u thuiswerkt vanwege het coronavirus?Hoe blijft u bewegen als u thuiswerkt vanwege het coronavirus?

Hoe blijft u bewegen als u thuiswerkt vanwege het coronavirus?

Maatregelen rondom het coronavirus kunnen het uitdagend maken om gezond te blijven eten en voldoende te blijven bewegen. Nu u thuiswerkt kan uw dagritme anders zijn, wat van invloed kan zijn op uw beweegpatroon. Zo mist u bijvoorbeeld de fietstocht naar werk of het stuk lopen van station naar kantoor. Daarnaast zijn de sport- en […]

Artsen en wetenschappers luiden de noodklok: aanpak obesitas is onvoldoende

Oproep tot meer voorlichting over een gezonde leefstijl en meer aandacht voor obesitas in zorgopleidingen Obesitas verhoogt het risico op verschillende ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Het voorkomen en tijdig behandelen van (ernstig) overgewicht is daarom van groot belang. De behandeling van obesitas is niet simpelweg minder eten en meer bewegen. De […]

Nieuwe beoordelingsmethode Nederlandse Contour Kliniek (NCK) geeft eerlijkere kans op vergoeding operatie huidcorrectie na maagverkleining

  Promotieonderzoek: meer aandacht voor psychische klachten als gevolg van overtollige huid De Nederlandse Obesitas Kliniek start een pilot van een jaar waarin patiënten die overtollige huid hebben en voldoen aan de gestelde criteria een contourherstellende behandeling aangeboden krijgen bij de Nederlandse Contour Kliniek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe beoordelingsmethode. De Nederlandse Contour […]

Bericht voor patiënten van Ra-Medical

Helaas kunt u voor uw zorgvragen niet meer terecht bij Ra-medical. Wij als Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) willen en kunnen de zorg indien gewenst voor u voortzetten. Een aantal medewerkers van Ra-medical is in dienst getreden bij de NOK waardoor wij kennis hebben van de zorg die Ra-medical aan u heeft geboden. Als het goed […]

Zuyderland en NOK Zuid krijgen predicaat Centre of Excellence (COE)Zuyderland en NOK Zuid krijgen predicaat Centre of Excellence (COE)

Zuyderland en Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) Zuid krijgen predicaat Centre of Excellence (COE)

Centre of Excellence Zuyderland en de Nederlandse Obesitas Kliniek Zuid hebben het predicaat Centre of Excellence van de internationale federatie voor de operaties van obesitas en metabole stoornissen (IFSO) ontvangen. Samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) Zuid in Heerlen biedt de maatschap Chirurgie (Heelkunde) van Zuyderland Medisch Centrum al sinds 2013 een volledige behandeling […]