Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Bent u (huis)arts?

Heeft u een patiënt die in aanmerking komt voor behandeling van ernstig overgewicht? Dan kunt u deze patiënt naar ons doorverwijzen. Maar wie is de Nederlandse Obesitas Kliniek eigenlijk? Hoe ziet een behandeling eruit? En waarom zou u voor ons kiezen en niet voor het reguliere ziekenhuis? Op deze vragen krijgt u hier een antwoord.

Over de Nederlandse Obesitas Kliniek

Wij zijn sinds 1993 toonaangevend in de behandeling van patiënten met morbide obesitas. De laatste jaren is het aantal door ons behandelde patiënten enorm gestegen. Dit is te danken aan het succes van onze behandeling en het feit dat morbide obesitas een steeds groter probleem is in onze maatschappij. Wij werken samen met Nederlandse zorgverzekeraars en ziekenhuizen, zoals het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en HMC+ in Den Haag. Jarenlange ervaring en goede resultaten vormen de basis voor deze samenwerking. Bovendien participeren wij actief in wetenschappelijk onderzoek met universiteiten.

Lees meer over ons

Zo ziet een behandeling eruit

Onze behandeling is uniek. Tijdens een intensief voortraject leert de patiënt dat zijn leven ingrijpend zal veranderen en dat hij zijn eet- en leefpatroon drastisch moet aanpassen. Dan volgt een bariatrische ingreep in één van onze partnerziekenhuizen. Vervolgens start het intensieve programma voor leefstijlverandering. Dankzij persoonlijke begeleiding en contact met lotgenoten leert een patiënt zijn dagelijks eet- en leefpatroon aan te passen. Hiervoor is doorzettingsvermogen nodig. Het gewicht zal blijvend verminderen en de kwaliteit van leven van de patiënt zal sterk verbeteren. Tevens zullen medische klachten en risico’s verminderen en mogelijk zelfs verdwijnen.

Lees meer over onze behandeling

Voordelen van de Nederlandse Obesitas Kliniek

 • Wij nemen u na de doorverwijzing al het werk uit handen. Zo verzorgen wij de screening, operatie en natraject. Als verwijzer houden wij u op de hoogte, maar u hoeft niets te doen.
 • Dankzij ons intensieve voor- en natraject en de persoonlijke begeleiding is de motivatie van deelnemers groot, wat bijdraagt aan een succesvolle behandeling. Wij merken dat er weinig uitval of terugval is, juist door de persoonlijke begeleiding en het contact met lotgenoten.
 • De zorg voor patiënten met morbide obesitas vereist de aanwezigheid van een multidisciplinair team met voldoende kennis en ervaring op dit specialistische vakgebied. Daarom werken wij alleen met multidisciplinaire behandelteams, in tegenstelling tot reguliere ziekenhuizen.
 • De behandeling van morbide obesitas kost veel tijd en laat zich niet altijd gemakkelijk combineren met de dagelijkse werkzaamheden in een ziekenhuis. Wij plannen onze operaties in operatiekamers van ziekenhuizen, maar kunnen verder flexibel zijn qua locatie.
 • Wanneer uw patiënt afvalt, verminderen (of verdwijnen) ook de klachten die het gevolg zijn van diabetes mellitus type 2. Andere gezondheidsklachten zullen ook verminderen of verdwijnen, waardoor er een reële kans is dat u een patiënt minder vaak terugziet tijdens uw spreekuur. Lees hier meer over de effecten.
 • Zorgverzekeraars stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de medische indicatiestelling en behandeling, wetende dat zowel het resultaat als de kans op complicaties hieraan direct gekoppeld zijn. Wij kunnen als Nederlandse Obesitas Kliniek aan deze voorwaarden voldoen.
 • Patiënten die bariatrie ondergaan, gebruiken vaak diverse medicijnen voor een comorbiditeit, die soms aan hun obesitas is gerelateerd. Vaak kan de dosering van de antihypertensiva en antidiabetica na een bariatrische ingreep, door de gewichtsafname, worden afgebouwd en soms helemaal worden gestopt. Adequate monitoring door (meestal) de eigen huisarts is in deze fase van belang.

Doorverwijzen vanuit ZorgDomein

U kunt via Zorgdomein eenvoudig en snel doorverwijzen naar al onze locaties.

Verwijzen via Zorgdomein:

 • Organisatie: Nederlandse Obesitas Kliniek [locatie]
 • Org. AGB code: 22220226
 • Naam Zorgproduct: verwijsafspraak Obesitas
 • Zorgvraag: Medisch Specialistische zorg > Heelkunde > Obesitas

U kunt onze reguliere verwijsformulieren downloaden via onze site. Klik daarvoor hier.

Geneesmiddelengebruik na operatie

Stichting Health Base is een onafhankelijk expertisecentrum voor medische en farmacotherapeutische content. Bijna tweederde van de apotheken en de helft van de huisartsen in Nederland werkt dagelijks met deze producten.

Health Base heeft adviezen over geneesmiddelen opgesteld voor patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. De adviezen zijn tot stand gekomen door het beoordelen van nationale en internationale bronnen over geneesmiddelen bij bariatrische chirurgie, en praktijkervaring in de eerste en tweede lijn. Hierbij heeft Health Base samengewerkt met de Nederlandse Obesitas Kliniek en zorgverleners in de eerste lijn.

In Pharmacom en Medicom legt u deze contra-indicatie (CI) vast op CI 117 bariatrische chirurgie. Meer informatie vindt u hier.

Systemen G-Standaard

De KNMP ontwikkelt medicatiebewakingsadviezen voor patiënten met morbide obesitas en patiënten met bariatrische chirurgie aan de hand van literatuur. De adviezen zijn via de geneesmiddelendatabank G-Standaard beschikbaar in apotheekinformatiesystemen, huisartsinformatiesystemen, elektronisch voorschrijfsystemen (EVS) in ziekenhuizen en op de KNMP Kennisbank. Een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers, een poliklinisch apotheker, huisartsen, internist-endocrinologen en bariatrisch chirurgen, beoordeelt deze adviezen. Voor vragen over medicatiebewaking kunt u contact opnemen met de Helpdesk GIC. Om de adviezen in beeld te krijgen bij het voorschrijven aan bariatrische patiënten moet de contra-indicatie Bariatrische chirurgie zijn vastgelegd. Dit kan in systemen die de informatie uit de G-Standaard gebruiken via code 1355 BARIATRISCHE CHIRURGIE.

Downloads

Nascholing

De Nederlandse Obesitas Kliniek organiseert met regelmaat nascholingen op het gebied van obesitas. Deze nascholingen zijn geaccrediteerd en kunnen wellicht voor u als medisch professional interessant zijn. Als u onderstaand formulier invult, houden we u op de hoogte van geplande nascholingen in uw regio.  Velden met een * zijn vereist.

  ArtsPOHDiëtist

  We verwerken de ingevulde gegevens volgens ons privacy-beleid.

  U kunt uiteraard ook kijken in onze agenda voor een overzicht van al onze geplande evenementen.

  Webinar ‘De behandeling van obesitas’

  In het Webinar ‘De behandeling van obesitas’ wordt inzicht gegeven in obesitas als chronische ziekte, de determinanten van obesitas en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s. De bestaande richtlijnen in Nederland worden aangestipt, waarbij overlap en discrepanties worden benoemd en hoe dat de praktijk kan beïnvloeden. Daarnaast wordt stil gestaan bij de multimodale behandeling van obesitas, met aandacht voor obesitasmedicatie die inmiddels voorhanden is en de veiligheid en effectiviteit van metabole en bariatrische chirurgie. Het Webinar is terug te kijken via onderstaande link:

  Experts

  • Sebastiaan van Beek, huisarts (moderator)
  • Mirjam Lips, internist-endocrinoloog, OLVG Amsterdam & LUMC Leiden
  • Ronald Liem, chirurg, Nederlandse Obesitas Kliniek & Groene Hart Ziekenhuis in Gouda

  Inhoud laatst gewijzigd: 04-07-2024

  Heeft u nog vragen?

  Neem contact met ons op

  Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


  · · Cookie voorkeuren · ·

  · ·

  © 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.3/0611