Wetenschappelijk onderzoek

Bij de NOK denken we dat wetenschappelijk onderzoek een heel belangrijk onderdeel is van behandeling van patiënten. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe en betere behandelingen om de beste zorg te bieden aan onze patiënten.

Daarnaast registreert de NOK data in DATO (Dutch Audit for Treatment of Obesity). DATO is een verplichte, landelijke registratie voor alle klinieken die bariatrische chirurgie uitvoeren. Door deze registratie krijgen we inzicht in de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere klinieken. Meer informatie over DATO vindt u op de website.

Informatie voor patiënten

Onderzoek is belangrijk, omdat het ons helpt beter voor u te zorgen. Door onderzoek weten we bijvoorbeeld hoe we u het beste kunnen voorbereiden op de operatie, welke vitamines u nodig heeft en hoe we u het best kunnen helpen na de operatie. Daarom doet de NOK regelmatig onderzoek, dit doen we soms alleen en soms in samenwerking met bijvoorbeeld de chirurgen.

Als u bij ons onder behandeling bent, kunnen wij u vragen mee te doen met onderzoek. Dit onderzoek is dan altijd beoordeeld door een speciale commissie, de medisch ethisch toetsingscommissie. Deze commissie is onafhankelijk van de NOK en kijkt of het onderzoek volgens de regels wordt gedaan. Voor dit soort onderzoeken krijgt u altijd een informatiebrief. U kunt dan zelf kiezen of u meedoet.

Daarnaast verzamelen we anonieme gegevens die we doorsturen naar DATO (Dutch Audit for Treatment of Obesity). DATO is een verplichte, landelijke registratie voor alle klinieken in Nederland die bariatrische chirurgie uitvoeren. Het wordt ondersteund door de zorgverzekeraars en is gemaakt om te zorgen dat we de zorg in Nederland blijven verbeteren. Als u bij ons het traject start, dan wordt u gevraagd akkoord te geven voor het gebruik van uw anonieme gegevens.

Samenwerkingen

De Nederlandse Obesitas Kliniek denkt dat het voor goed onderzoek essentieel is om samen te werken met andere klinieken en onderzoeksinstituten. Hierdoor kunnen wij onderzoek doen naar veel verschillende onderdelen van de behandeling. Bovendien kunnen we onderzoeken uitvoeren waarvoor veel verschillende patiënten nodig zijn. Hieronder een overzicht van de samenwerkingen:

De NOK onderzoeksgroep

Recent is de NOK onderzoeksgroep opgericht. Deze onderzoeksgroep bestaat uit één chirurg van elke kliniek waarmee de NOK samenwerkt. Door de samenwerking van alle klinieken kunnen we zaken onderzoeken die niet vaak voorkomen, een voorbeeld hiervan zijn de complicaties na operatie. Het onderzoek van deze groep is gericht op het verbeteren van de zorg, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe we complicaties nog beter kunnen behandelen, hoe we mensen voor de operatie het best kunnen voorbereiden enzovoorts.

Prof. Dr. I. H.M. Steenhuis (Ingrid) & dr. M. van Straalen (Maartje)

Faculteit Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Dr. Steenhuis is hoogleraar Preventie op het gebied van de volksgezondheid. Ze is hoofd van de sectie Preventie & Volksgezondheid van de afdeling Gezondheidswetenschappen. Haar onderzoek focust zich op het systematisch ontwikkelen, implementeren en evalueren van omgevingsinterventies (bijvoorbeeld nudging en prijsbeleid) en interventies gericht op zelfregulatie en andere gedragsveranderingstechnieken bij overgewicht en afvallen.

Dr. van Stralen is universitair docent op dezelfde afdeling. Het onderzoek van dr. van Stralen is gericht op het volhouden van gedragsverandering en gewichtsverlies, en het achterhalen van de factoren die dit beïnvloeden. Daarnaast is zij expert op het gebied van het systematisch ontwikkelingen, implementeren en evalueren van gedragsveranderingsinterventies.

In onze samenwerking focussen we op de patiënten die onvoldoende gewicht verliezen of gewichtstoename ontwikkelen na bariatrische chirurgie. We zoeken naar de factoren die dit beïnvloeden en proberen interventies hiervoor te verbeteren. Momenteel zijn er twee medewerkers die dit onderzoek uitvoeren, namelijk Vera Voorwinde en Onno Tettero.

Prof. dr. M.T.E. Hopman (Maria)

Faculteit Fysiologie, Radboud Universitair Medisch Centrum

Prof. Dr. Hopman is fysiologe en sinds 2007 hoogleraar Integratieve Fysiologie. Ze doet onderzoek naar het verband tussen activiteit, inactiviteit en het ontstaan van chronische ziekten. Een van de bekendste onderzoeken van prof. Hopman is het vierdaagse onderzoek. Onze samenwerking met prof. Hopman is gericht op:

  • evaluatie van effecten lichaamsbeweging op spiermassa en kwaliteit van leven na bariatrische chirurgie
  • evaluatie van manieren om effecten van lichaamsbeweging te verbeteren

Malou Hopman is de onderzoeker die op dit onderwerp zal promoveren.

Prof. dr. Albert Dahan

Afdeling Anesthesiologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Prof. dr. Albert Dahan is hoogleraar Anesthesiologie in het LUMC en hoofd van de “Anesthesia & Pain Research Unit”, een non-profit organisatie gericht op de verbetering van perioperatieve zorg en pijnbehandeling. Hij is voorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft (METC LDD).

Prof. Dahan werkt nauw samen met partners in de regio waaronder de Nederlandse Obesitas Kliniek West (Den Haag), gericht op de optimalisatie van de zorg van de bariatrische patiënt, waarop Bart Torensma zal promoveren.

Prof. dr. W. Cahn (Wiepke)

Afdeling psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. Dr. Cahn is hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen en hoofd onderzoek van het zorgprogramma Lijf & leven. Dit programma heeft als doel richtlijnen, zorgstandaarden en interventies te ontwikkelen voor de screening en behandeling van lichamelijke problemen bij (ernstige) psychiatrische aandoeningen en somatische aandoeningen die een psychiatrische component kennen.

In onze samenwerking focussen we op de verbetering van de screening voor en begeleiding rondom bariatrische chirurgie in de psychiatrische populatie.

Prof. Dr. B. van der Lei

Afdeling Plastische chirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen en Bergman Kliniek locatie Heereveen en Medispa Zwolle

Prof. Dr. van der Lei is hoogleraar van de esthetische (cosmetische) plastische chirurgie. Hij is gespecialiseerd in het uitvoeren van correctie van overhangende huid bij mensen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Helaas worden deze operaties niet vaak vergoed.

Het onderzoek met prof. dr. van der Lei is gericht op de verbetering van de vergoeding van deze operaties door een nieuw systeem hiervoor op te zetten.

Klik hier voor een uitzending van Meldpunt! met prof. dr. van der Lei:

dr. J. Westerink

Interne geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Dr. Westerink is internist-vasculair geneeskundige, hij is gespecialiseerd in vaatziekten bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Bij veel van onze patiënten is sprake van een co morbiditeit, zoals diabetes mellitus, vaatziekten, hoge bloeddruk en hoog cholesterol.

In de samenwerking met dr. Westerink focussen wij ons op die patiënten met deze morbiditeiten. We onderzoeken hoe dit na operatie veranderd en hoe we dat het beste kunnen meten. Daarnaast willen we bepalen welke patiënten de meeste gezondheidswinst na operatie hebben.

J. de Knevel

Kenniscentrum Sociale innovatie, Hogeschool van Utrecht

De heer de Knevel is Hogeschooldocent Sociaal Werk en is hij betrokken bij diverse onderzoeksprojecten vanuit de lectoraten Participatie, Zorg en Ondersteuning (PZO) en Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD). Binnen de patiënten populatie bij de NOK zien we een grote diversiteit aan patiënten. En wij vinden het erg belangrijk dat onze behandeling aansluit bij al deze verschillende patiënten.

Samen met meneer de Knevel doen we onderzoek naar hoe we onze informatie kunnen verbeteren zodat iedereen het goed snapt.

Prof. Dr. A.T.M. Jansen (Anita)

Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, Maastricht University
Om gedrag te kunnen veranderen, is het belangrijk dat we weten waarom bepaalde gewoonten bestaan en blijven bestaan. Het onderzoek van prof. Jansen richt zich voornamelijk op cognitieve mechanismen die eetstoornissen en obesitas in stand houden: welk mechanisme houdt het gestoorde of ongewenste gedrag in stand, hoe werkt dat precies en hoe is het te tackelen? In samenwerking met prof. Dr. Jansen is het promotietraject van Valerie M. Monpellier opgezet. Dit traject richtte zich op patiënt gerelateerde factoren die van invloed zijn op mate van gewichtsverlies na bariatrische chirurgie. Daarnaast focussen we op lichaamsbeeld en huidoverschot in de post-bariatrische populatie. Hier vindt u het promotie boekje.

Publicatieoverzicht

2020

Definitions of Long-Term Weight Regain and Their Associations with Clinical Outcomes
V. Voorwinde, I. H. M. Steenhuis, I. M. C. Janssen, V. M. Monpellier, M. M. van Stralen
OBES SURG (2020) 30: 527.
Lees hier de publicatie

2019

The Relationship Between Energy Intake and Weight Loss in Bariatric Patients
L.A.H.M. Schoemacher, A.B. Boerboom, M.M.R. Thijsselink, E.O. Aarts
OBES SURG (2019) 29: 3874.
Lees hier de publicatie

Body Contouring Surgery after Massive Weight Loss: Excess Skin, Body Satisfaction, and Qualification for Reimbursement in a Dutch Post–Bariatric Surgery Population
V.M. Monpellier, E.E. Antoniou, S. Mulkens, I.M.C. Janssen, A.B. Mink van der Molen, A.T.M. Jansen
Plast Reconstr Surg. 2019 May;143(5):1353-1360.
Lees hier de publicatie

2018

Weight change after Roux-en Y gastric bypass, physical activity and eating style: is there a relationship?
V.M. Monpellier, I.M.C. Janssen, E.E. Antoniou, A.T.M. Jansen
OBES SURG (2019) 29: 526.
Lees hier de publicatie

Failed Sleeve Gastrectomy: Single Anastomosis Duodenoileal Bypass or Roux-en-Y Gastric Bypass? A Multicenter Cohort Study
P. J. Dijkhorst, A. B. Boerboom, I. M. C. Janssen, D. J. Swank, R. M. J. Wiezer, E. J. Hazebroek, Frits J. Berends, Edo O. Aarts
Obesity Surgery (2018) 28: 3834.
Lees hier de publicatie

Increase in Physical Activity After Bariatric Surgery Demonstrates Improvement in Weight Loss and Cardiorespiratory Fitness
O. M. Tettero, T. Aronson, R. J. Wolf, M. A. H. Nuijten, M. T. E. Hopman, I. M. C. Janssen
Obesity Surgery (2018) 28: 3950.
Lees hier de publicatie

Body image dissatisfaction and depression in postbariatric patients is associated with less weight loss and a desire for body contouring surgery
V. M. Monpellier, E. E. Antoniou, S. Mulkens, I. M.C. Janssen, A. B. Mink van der Molen, A.T.M. Jansen
Surgery for Obesity and Related Diseases 2018;14(10):1507-1515.
Lees hier de publicatie

Go/No-Go Training Changes Food Evaluation in both Morbidly Obese and Normal-Weight Individuals
Z. Chen, H. Veling, S.P. de Vries, B.O. Bijvank, I.M.C. Janssen, A. Dijksterhuis, R.W. Holland
J Consult Clin Psychol. 2018 Dec;86(12):980-990. doi: 10.1037/ccp0000320
Lees hier de publicatie

2017

Improvement of health-related quality of life after Roux-en-Y gastric bypass related to weight loss
V.M. Monpellier, E.E. Antoniou, E.O. Aarts, I.M.C. Janssen, A.T.M. Jansen
Obesity Surgery (2017) 27: 1168.
Lees hier de publicatie

Pain sensitivity and pain scoring in patients with morbid obesity
B. Torensma, L. Oudejans , M. van Velzen, D. Swank , M. Niesters, A. Dahan
Surgery for Obesity and Related Diseases 13 (2017) 788–795 1550-7289/r 2017
Lees hier de publicatie

2016

Deep Neuromuscular Block Improves Surgical Conditions during Bariatric Surgery and Reduces Postoperative Pain: A Randomized Double Blind Controlled Trial.
B. Torensma, C.H. Martini, M. Boom, E. Olofsen, B. in `t Veld, R.S.L. Liem,
PLoS ONE 11(12): e0167907.
Lees hier de publicatie

Pain Experience and Perception in the Obese Subject Systematic Review (Revised Version)
B. Torensma, I. Thomassen, M. van Velzen, B. in `t Veld
Obesity Surgery (2016) 26:631–639
Lees hier de publicatie