Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Wetenschappelijk onderzoek

Bij de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) denken we dat wetenschappelijk onderzoek een heel belangrijk onderdeel is van behandeling van patiënten. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe en betere behandelingen om de beste zorg te bieden aan onze patiënten.

Informatie voor patiënten

Onderzoek is belangrijk, omdat het ons helpt beter voor u te zorgen. Door onderzoek weten we bijvoorbeeld hoe we u het beste kunnen voorbereiden op de operatie, welke vitamines u nodig heeft en hoe we u het best kunnen helpen na de operatie. Daarom doet de NOK regelmatig onderzoek, dit doen we soms alleen en soms in samenwerking met bijvoorbeeld de chirurgen.

Als u bij ons onder behandeling bent, kunnen wij u vragen mee te doen met onderzoek. Dit onderzoek is dan altijd beoordeeld door een speciale commissie, de medisch ethisch toetsingscommissie. Deze commissie is onafhankelijk van de NOK en kijkt of het onderzoek volgens de regels wordt gedaan. Voor dit soort onderzoeken krijgt u altijd een informatiebrief. U kunt dan zelf kiezen of u meedoet.

Daarnaast verzamelen we anonieme gegevens die we doorsturen naar DATO (Dutch Audit for Treatment of Obesity). DATO is een verplichte, landelijke registratie voor alle klinieken in Nederland die bariatrische chirurgie uitvoeren. Het wordt ondersteund door de zorgverzekeraars en is gemaakt om te zorgen dat we de zorg in Nederland blijven verbeteren. Als u bij ons het traject start, dan wordt u gevraagd akkoord te geven voor het gebruik van uw anonieme gegevens.

DATO (Dutch Audit for Treatment of Obesity)

DATO (Dutch Audit for Treatment of Obesity) is een verplichte, landelijke registratie voor alle klinieken die bariatrische chirurgie uitvoeren. De NOK levert een deel van de data die we verzamelen aan  DATO. Door deze registratie krijgen we inzicht in de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere klinieken.  Meer informatie over DATO vindt u op de website.

Recent is er vanuit DATO een project geweest om te bepalen welke patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) bij behandeling van morbide obesitas gemeten zouden moeten worden. PROMs zijn een waardevolle aanvulling op de andere, vaak medische, zaken die we nu meten. Het gaat dan bijvoorbeeld om lichamelijke klachten of eetproblemen. De projectgroep heeft gekozen voor 6 geselecteerde subschalen van de BODY-Q: lichaamsbeeld, psychisch welbevinden, sociaal welzijn, lichamelijke activiteiten en seksueel welzijn en de recent ontwikkelde eetschaal: positieve gevoelens over eten. De naam van deze lijst is de OBESI-Q. De NOK is bezig om de OBESI-Q ook te implementeren voor alle patiënten die wij behandelen.

Samenwerkingen

De Nederlandse Obesitas Kliniek denkt dat het voor goed onderzoek essentieel is om samen te werken met andere klinieken en onderzoeksinstituten. Hierdoor kunnen wij onderzoek doen naar veel verschillende onderdelen van de behandeling. Bovendien kunnen we onderzoeken uitvoeren waarvoor veel verschillende patiënten nodig zijn. Hieronder een overzicht van de samenwerkingen:

De NOK onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep is een samenwerking van alle ziekenhuizen waar onze patiënten worden geopereerd en de NOK:

  • Groene Hart ziekenhuis in Gouda
  • Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag
  • Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen
  • Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk
  • Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

Door de samenwerking van alle klinieken kunnen we onderzoek doen naar problemen die niet vaak voorkomen, een voorbeeld hiervan zijn de complicaties na operatie. Het onderzoek van deze groep is gericht op het verbeteren van de huidige zorg, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe we complicaties nog beter kunnen behandelen enhoe we mensen voor de operatie het best kunnen voorbereiden.

Prof. Dr. I. H.M. Steenhuis (Ingrid) & dr. M. van Straalen (Maartje)

Faculteit Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Professor Steenhuis is hoogleraar Preventie op het gebied van de volksgezondheid. Ze is hoofd van de sectie Preventie & Volksgezondheid van de afdeling Gezondheidswetenschappen. Haar onderzoek focust zich op het systematisch ontwikkelen, implementeren en evalueren van omgevingsinterventies (bijvoorbeeld nudging en prijsbeleid) en interventies gericht op zelfregulatie en andere gedragsveranderingstechnieken bij overgewicht en afvallen.

Dr. van Stralen is universitair docent op dezelfde afdeling. Het onderzoek van dr. van Stralen is gericht op het volhouden van gedragsverandering en gewichtsverlies, en het achterhalen van de factoren die dit beïnvloeden. Daarnaast is zij expert op het gebied van het systematisch ontwikkelingen, implementeren en evalueren van gedragsveranderingsinterventies.

In onze samenwerking focussen we op de patiënten die onvoldoende gewicht verliezen of gewichtstoename ontwikkelen na bariatrische chirurgie. We zoeken naar de factoren die dit beïnvloeden en proberen interventies hiervoor te verbeteren. Momenteel zijn er twee medewerkers die dit onderzoek uitvoeren, namelijk Vera Voorwinde en Onno Tettero.

Prof. dr. M.T.E. Hopman

Faculteit Fysiologie, Radboud Universitair Medisch Centrum

Professor Hopman is fysiologe en sinds 2007 hoogleraar Integratieve Fysiologie. Ze doet onderzoek naar het verband tussen activiteit, inactiviteit en het ontstaan van chronische ziekten. Een van de bekendste onderzoeken van professor Nuijten is het vierdaagse onderzoek. Onze samenwerking met professor Hopman is gericht op:

  • evaluatie van effecten lichaamsbeweging op spiermassa en kwaliteit van leven na bariatrische chirurgie
  • evaluatie van manieren om effecten van lichaamsbeweging te verbeteren

Malou Nuijten is de onderzoeker die op dit onderwerp zal promoveren.

Prof. dr. A. Dahan

Afdeling Anesthesiologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Professor Dahan is hoogleraar Anesthesiologie in het LUMC en hoofd van de “Anesthesia & Pain Research Unit”, een non-profit organisatie gericht op de verbetering van perioperatieve zorg en pijnbehandeling. Hij is voorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft (METC LDD).

Professor Dahan werkt nauw samen met partners in de regio waaronder de Nederlandse Obesitas Kliniek West (Den Haag), gericht op de optimalisatie van de zorg van de bariatrische patiënt, waarop Bart Torensma zal promoveren.

Prof. dr. W. Cahn

Afdeling psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. Dr. Cahn is hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen en hoofd onderzoek van het zorgprogramma Lijf & leven. Dit programma heeft als doel richtlijnen, zorgstandaarden en interventies te ontwikkelen voor de screening en behandeling van lichamelijke problemen bij (ernstige) psychiatrische aandoeningen en somatische aandoeningen die een psychiatrische component kennen.

In onze samenwerking focussen we op de verbetering van de screening voor en begeleiding rondom bariatrische chirurgie in de psychiatrische populatie.

Prof. Dr. B. van der Lei

Afdeling Plastische chirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen en Bergman Kliniek locatie Heereveen en Medispa Zwolle

Professor Van der Lei is hoogleraar van de esthetische (cosmetische) plastische chirurgie. Hij is gespecialiseerd in het uitvoeren van correctie van overhangende huid bij mensen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Helaas worden deze operaties niet vaak vergoed.

Het onderzoek met professor Van der Lei is onder andere gericht op de verbetering van de vergoeding van deze operaties door een nieuw systeem hiervoor op te zetten.

Klik hier voor een uitzending van Meldpunt! met prof. dr. van der Lei:

Dr. J. Westerink

Interne geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Dr. Westerink is internist-vasculair geneeskundige, hij is gespecialiseerd in vaatziekten bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Bij veel van onze patiënten is sprake van een bijkomende ziekte, zoals diabetes mellitus, vaatziekten, hoge bloeddruk en hoog cholesterol.

In de samenwerking met dr. Westerink focussen wij ons op die patiënten met deze co-morbiditeiten. We onderzoeken hoe dit na operatie veranderd en hoe we dat het beste kunnen meten. Daarnaast willen we bepalen welke patiënten de meeste gezondheidswinst na operatie hebben.

J. Knevel

Kenniscentrum Sociale innovatie, Hogeschool van Utrecht

De heer Knevel is Hogeschooldocent Sociaal Werk en is hij betrokken bij diverse onderzoeksprojecten vanuit de lectoraten Participatie, Zorg en Ondersteuning (PZO) en Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD). Binnen de patiënten populatie bij de NOK zien we een grote diversiteit aan patiënten. En wij vinden het erg belangrijk dat onze behandeling aansluit bij al deze verschillende patiënten.

Samen met de heer Knevel doen we onderzoek naar hoe we onze informatie kunnen verbeteren zodat iedereen het goed snapt.

Prof. dr. A.T.M. Jansen

Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, Universiteit van Maastricht.

Om gedrag te kunnen veranderen, is het belangrijk dat we weten waarom bepaalde gewoonten bestaan en blijven bestaan. Het onderzoek van professor Jansen richt zich voornamelijk op cognitieve mechanismen die eetstoornissen en obesitas in stand houden: welk mechanisme houdt het gestoorde of ongewenste gedrag in stand, hoe werkt dat precies en hoe is het te tackelen? In samenwerking met professor Jansen is het promotietraject van Valerie Monpellier opgezet. Dit traject was gericht op patiëntgerelateerde factoren die van invloed zijn op mate van gewichtsverlies na bariatrische chirurgie. Daarnaast onderzochten zij het lichaamsbeeld en de klachten van huidoverschot na bariatrische chirurgie. Hier vindt u het promotie boekje.

Dr. M.M. Hoogbergen

Afdeling plastische chirurgie, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Dokter Hoogbergen is plastisch chirurg in het Catharina ziekenhuis. Hij is één van de specialisten van Nederland op het gebied van de contourherstellende chirurgie en zet zich hier al jaren voor in. Samen met onder andere prof. van der Lei heeft hij ons geholpen bij de ontwikkeling voor een nieuw systeem voor vergoeding voor contourherstellende chirurgie.

Daarnaast is dokter Hoogbergen betrokken bij het onderzoek wat we doen naar de kwaliteit van leven na operaties van de plastische chirurgie. Hij heeft hiervoor een internationale studiegroep opgezet.

Publicatieoverzicht

2024

Liraglutide (Saxenda) Combined with Lifestyle Coaching for Weight Loss in a Bariatric Center
Inge H. Palm-Meinders, Marijn T.F. Jense, Jan Willem M. Greve, Evert-Jan G. Boerma
Journal on Surgery. volledig artikel

2023

The Swallowable Intragastric Balloon Combined with Lifestyle Coaching: Short-Term Results of a Safe and Effective Weight Loss Treatment for People Living with Overweight and Obesity
Marijn T.F. Jense, Inge H. Palm‑Meinders, Boy Sanders, Evert‑Jan G. Boerma, Jan Willem M. Greve
Obesity Surg. 2023, volledig artikel

Beyond Body Size: Focusing on Body Functionality to Improve Body Image Among Women Who
Have Undergone Bariatric Surgery
Jessica M. Alleva, Melissa J. Atkinson, Wynona Vermeulen, Valerie M. Monpellier, Carolien Martijn
Behavior Therapy, 2023 Jan; 54(1):14-28. volledig artikel

Evaluation of CPAP adherence in bariatric patients diagnosed with obstructive sleep apnea:
outcomes of a multicenter cohort study
van Veldhuisen S. L., van Boxel M. F., Wiezer M. J., van Veen R. N., de Castro S. M. M., Swank D.J., Demirkiran A., Boerma E. G., Greve J. W. M., van Dielen F. M. H., Kuppens K.,
Hazebroek E. J.
Sleep Breath, 1-10. volledig artikel

Risk factors for postoperative bleeding in bariatric surgery.
Straatman J, Verhaak T, Demirkiran A, Harlaar NJ, Cense HA, Jonker FHW; Dutch Audit for
Treatment of Obesity (DATO) Research Group.
Surg Obes Relat Dis. 2022 Aug;18(8):1057-1065. volledig artikel

Changes in Fat-Free Mass, Protein Intake and Habitual Physical Activity Following Roux-en-Y Gastric Bypass Surgery: A Prospective Study
Malou A.H. Nuijten, Thijs M.H. Eijsvogels, Boy Sanders, Laura M. Vriese, Valerie M. Monpellier, Eric J. Hazebroek, Ignace M.C. Janssen en Maria T.E. Hopman.
Obes Surg. 2023; 33(7): 2148–2157. volledig artikel

Predictors of improved psychological function after bariatric surgery
Phillip J. Dijkhorst, Dennis J.S. Makarawung, Joost W. Vanhommerig, Suzanne C. Kleipool, Farima Dalaei, Claire E. E. de Vries, Aebele B. van der Molen, Lotte Poulsen, Jens A. Sorensen, H. Jaap Bonjer, Steve M. M. de Castro, Ruben N. van Veen.
SOARD, 2023 Januari, volledig artikel

2022

Obesitas: eerst leefstijl aanpakken, dan pas opereren
Anne Jacobs, Valerie Monpellier, Liesbeth van Rossum, Ignace Janssen
volledig artikel

Higher Preoperative Weight loss Is Associated with Greater Weight Loss up to 12 Months After Bariatric Surgery.
Romaen IFL, Jense MTF, Palm-Meinders IH, de Witte E, Fransen SAF, Greve JWM, Boerma EG.
Obes Surg. 2022 Sep;32(9):2860-2868. volledig artikel

Beyond Body Size: Focusing on Body Functionality to Improve Body Image Among Women Who Have Undergone Bariatric Surgery
Jessica M. Alleva, Melissa J. Atkinson, Wynona Vermeulen, Valerie M. Monpellier, Carolien Martijn,
Behavior Therapy, 2022. volledig artikel

Early Postoperative Weight Loss Predicts Weight Loss up to 5 Years After Roux-En-Y Gastric Bypass, Banded Roux-En-Y Gastric Bypass, and Sleeve Gastrectomy.
Tettero OM, Monpellier VM, Janssen IMC, Steenhuis IHM, van Stralen MM.
Obes Surg. 2022 Sep;32(9):2891-2902. volledig artikel

Barriers and facilitators of participation in weight loss intervention for patients with suboptimal weight loss after bariatric surgery; a qualitative study among patients, physicians, and therapists.
Tettero OM, Westerman MJ, Van Stralen MM, van den Beuken M, Monpellier VM, Janssen IMC, Steenhuis IHM.
Obes Facts. 2022 Aug 2. volledig artikel

Outcomes of the first global multidisciplinary consensus meeting including persons living with obesity to standardize patient-reported outcome measurement in obesity treatment research.
de Vries CEE, Terwee CB, Al Nawas M, van Wagensveld BA, Janssen IMC, Liem RSL, Nienhuijs SW, Cohen RV, van Rossum EFC, Brown WA, Ghaferi AA, Ottosson J, Coulman KD, Petry TBZ, Sogg S, West-Smith L, Halford JCG, Salas XR, Dixon JB, Al-Sabah S, Lee WJ, Andersen JR, Flint SW, Hoogbergen MM, Backman B, Govers E, Isack N, Clay C, Birney S, Gunn M, Masterson P, Roberts A, Nesbitt J, Meloni R, le Brocq S, de Blaeij S, Kraaijveld C, van der Steen F, Visser B, Hamers P, Monpellier VM.
Obes Rev. 2022 Aug;23(8):e13452. volledig artikel

Five-year weight loss, physical activity, and eating style trajectories after bariatric surgery
Vera Voorwinde, Trynke Hoekstra,

Valerie M.Monpellier, Ingrid H.M. Steenhuis, Ignace M.C.Janssen, Maartje M.van Stralen
Surg Obes Relat Dis. 2022 Jul;18(7):911-918. volledig artikel

The association between patient attendance to a perioperative group-based lifestyle program and weight loss after bariatric surgery.
Nijland LMG, Reiber BMM, Monpellier VM, Jacobs A, Hazebroek EJ, van Veen RN, Demirkiran A, de Castro SMM.
Surg Obes Relat Dis. 2022 Jun;18(6):747-754. volledig artikel

The Benefits of Banded over Non-banded Roux-en-Y Gastric Bypass in Patients with Morbid Obesity: a Multi-center Study.
Jense MTF, Palm-Meinders IH, Sigterman-Nelissen R, Boerma EG, Liem RSL, Swank DJ, Greve JWM.
Obes Surg. 2022 Jun;32(6):1856-1863. volledig artikel

Data Augmentation and Transfer Learning for Data Quality Assessment in Respiratory Monitoring.
Rozo A, Moeyersons J, Morales J, Garcia van der Westen R, Lijnen L, Smeets C, Jantzen S, Monpellier V, Ruttens D, Van Hoof C, Van Huffel S, Groenendaal W, Varon C.
Front Bioeng Biotechnol. 2022 Feb 14;10:806761. volledig artikel

Is the RAND-36 an Adequate Patient-reported Outcome Measure to Assess Health-related Quality of Life in Patients Undergoing Bariatric Surgery?
de Vries CEE, Makarawung DJS, Monpellier VM, Janssen IMC, de Castro SMM, van Veen RN. Obes Surg. 2022 Jan;32(1):48-54. volledig artikel

2021

The magnitude and progress of lean body mass, fat-free mass, and skeletal muscle mass loss following bariatric surgery: A systematic review and meta-analysis
Malou A.H. Nuijten, Thijs M.H. Eijsvogels, Valerie M. Monpellier, Ignace M.C. Janssen, Eric J. Hazebroek, Maria T.E. Hopman
Obesity Reviews. 2021; e13370. Lees hier de publicatie

Single Anastomosis Duodenoileal Bypass or Roux-en-Y Gastric Bypass After Failed Sleeve Gastrectomy: Medium-Term Outcomes.
P.J. Dijkhorst, M. Al Nawas, L. Heusschen, E.J. Hazebroek, D.J. Swank, R.M.J. Wiezer, E.O. Aarts.
Obes Surg. 2021 Aug 16.
doi: 10.1007/s11695-021-05609-1. Lees hier de publicatie

Verbeteren van zorg voor bariatrische chirurgiepatiënt
F. Sodihardjo, M. van der Ham, L. Sardjoe- Both, L. Stoker
Pharmaceutisch Weekblad 11.06.2021 156 | 23
KNMP artikel

Oral drug dosing following bariatric surgery: General concepts and specific dosing advice
J.S. Kingma, D.M.T. Burgers, V. M. Monpellier, M.J. Wiezer, H.J. Blussé van Oud-Alblas, J.D. Vaughns, C.M.T. Sherwin, C.A.J. Knibbe
Br J Clin Pharmacol. 2021 May 14.
https://doi.org/10.1111/bcp.14913

2020

Weight loss after bariatric surgery: a comparison between delayed and immediate qualification according to the last resort criterion
Jacobs, R.S.L. Liem, I.M.C. Janssen, R.A.E.M. Tollenaar, V.M. Monpellier, On behalf of the NOK Research Group
SOARD December 09, 2020
Lees hier de publicatie

Changes in Physical Activity in Relation to Body Composition, Fitness and Quality of Life after Primary Bariatric Surgery: a Two-Year Follow-Up Study.
A.H. Nuijten, V.M. Monpellier, T.M.H. Eijsvogels, I.M.C. Janssen, E.J. Hazebroek, M.T.E. Hopman
OBES SURG (2020).
Lees hier de publicatie

Standardized Reporting of Comorbidity Outcome After Bariatric Surgery: Low Compliance With the ASMBS Outcome Reporting Standards Despite Ease of Use
P.M. Burger, V.M. Monpellier, L.N. Deden, L.B.R. Kooiman, R.S.L. Liem, E.J. Hazebroek, I.M.C. Janssen, J. Westerink
Lees hier de publicatie

The PRS Rainbow Classification for Assessing Postbariatric Contour Deformities, Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open: June 2020 – Volume 8 – Issue 6 – p e2874
Claire. E. E. de Vries, Lisa van den Berg, Valerie M. Monpellier, Maarten M. Hoogbergen,  Aebele B. Mink van der Molen, Steve M. M. de Castro, Berend van der Lei
Lees hier de publicatie

Rate and Determinants of Excessive Fat-Free Mass Loss After Bariatric Surgery.
M.A.H. Nuijten, V.M. Monpellier, T.M.H. Eijsvogels, I.M.C. Janssen, E.J. Hazebroek, M. T.E. Hopman
Obes Surg. 2020 May 15.
Lees hier de publicatie

Bariatric surgery in patients with psychiatric comorbidity: Significant weight loss and improvement of physical quality of life
K.J. Vermeer, V.M. Monpellier, W. Cahn, I.M.C. Janssen
Clinical Obesity. 2020;10:e12373.
Lees hier de publicatie

Health-related quality of life after sleeve gastrectomy equal to Roux-en-Y gastric bypass patients?
V.M. Monpellier L.W. Smith, V. Voorwinde, I.M.C. Janssen, M. M. van Stralen
Quality of Life Research (2020).
Lees hier de publicatie

The BAPRAS screening tool for reimbursement in a post-bariatric population
V.M. Monpellier, C.E.E. de Vries, I.M.C. Janssen, E.S.J. van der Beek, A.B. Mink van der Molen, M.M. Hoogbergen, Prof. dr. B. van der Lei.
Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (2020).
Lees hier de publicatie

Definitions of Long-Term Weight Regain and Their Associations with Clinical Outcomes
V. Voorwinde, I. H. M. Steenhuis, I. M. C. Janssen, V. M. Monpellier, M. M. van Stralen
OBES SURG (2020) 30: 527.
Lees hier de publicatie

2019

The Relationship Between Energy Intake and Weight Loss in Bariatric Patients
L.A.H.M. Schoemacher, A.B. Boerboom, M.M.R. Thijsselink, E.O. Aarts
OBES SURG (2019) 29: 3874.
Lees hier de publicatie

Body Contouring Surgery after Massive Weight Loss: Excess Skin, Body Satisfaction, and Qualification for Reimbursement in a Dutch Post–Bariatric Surgery Population
V.M. Monpellier, E.E. Antoniou, S. Mulkens, I.M.C. Janssen, A.B. Mink van der Molen, A.T.M. Jansen
Plast Reconstr Surg. 2019 May;143(5):1353-1360.
Lees hier de publicatie

2018

Weight change after Roux-en Y gastric bypass, physical activity and eating style: is there a relationship?
V.M. Monpellier, I.M.C. Janssen, E.E. Antoniou, A.T.M. Jansen
OBES SURG (2019) 29: 526.
Lees hier de publicatie

Failed Sleeve Gastrectomy: Single Anastomosis Duodenoileal Bypass or Roux-en-Y Gastric Bypass? A Multicenter Cohort Study
P. J. Dijkhorst, A. B. Boerboom, I. M. C. Janssen, D. J. Swank, R. M. J. Wiezer, E. J. Hazebroek, Frits J. Berends, Edo O. Aarts
Obesity Surgery (2018) 28: 3834.
Lees hier de publicatie

Increase in Physical Activity After Bariatric Surgery Demonstrates Improvement in Weight Loss and Cardiorespiratory Fitness
O. M. Tettero, T. Aronson, R. J. Wolf, M. A. H. Nuijten, M. T. E. Hopman, I. M. C. Janssen
Obesity Surgery (2018) 28: 3950.
Lees hier de publicatie

Body image dissatisfaction and depression in postbariatric patients is associated with less weight loss and a desire for body contouring surgery
V. M. Monpellier, E. E. Antoniou, S. Mulkens, I. M.C. Janssen, A. B. Mink van der Molen, A.T.M. Jansen
Surgery for Obesity and Related Diseases 2018;14(10):1507-1515.
Lees hier de publicatie

Go/No-Go Training Changes Food Evaluation in both Morbidly Obese and Normal-Weight Individuals
Z. Chen, H. Veling, S.P. de Vries, B.O. Bijvank, I.M.C. Janssen, A. Dijksterhuis, R.W. Holland
J Consult Clin Psychol. 2018 Dec;86(12):980-990. doi: 10.1037/ccp0000320
Lees hier de publicatie

2017

Improvement of health-related quality of life after Roux-en-Y gastric bypass related to weight loss
V.M. Monpellier, E.E. Antoniou, E.O. Aarts, I.M.C. Janssen, A.T.M. Jansen
Obesity Surgery (2017) 27: 1168.
Lees hier de publicatie

Pain sensitivity and pain scoring in patients with morbid obesity
B. Torensma, L. Oudejans , M. van Velzen, D. Swank , M. Niesters, A. Dahan
Surgery for Obesity and Related Diseases 13 (2017) 788–795 1550-7289/r 2017
Lees hier de publicatie

2016

Deep Neuromuscular Block Improves Surgical Conditions during Bariatric Surgery and Reduces Postoperative Pain: A Randomized Double Blind Controlled Trial.
B. Torensma, C.H. Martini, M. Boom, E. Olofsen, B. in `t Veld, R.S.L. Liem,
PLoS ONE 11(12): e0167907.
Lees hier de publicatie

Pain Experience and Perception in the Obese Subject Systematic Review (Revised Version)
B. Torensma, I. Thomassen, M. van Velzen, B. in `t Veld
Obesity Surgery (2016) 26:631–639
Lees hier de publicatie

Inhoud laatst gewijzigd: 17-05-2024

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


Klachten & Privacy · Cookie Policy · Cookie voorkeuren · ZorgMail · Downloads

English · Türkçe · عربى

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.2/0921