Resultaten

Op deze pagina treft u enkele resultaten van patiënten die bij de Nederlandse Obesitas Kliniek (operatief) zijn behandeld. Ook treft u hier de gemiddelde resultaten aan. Deze cijfers zijn gebaseerd op lange termijn studies van alle, door de Nederlandse Obesitas Kliniek behandelde, patiënten.

De namen van patiënten zijn geanonimiseerd, en daarom spreken wij over ‘mevrouw X’ en ‘meneer X’.

Voorbeeld 1: Mevrouw X

Mevrouw X weegt voor de operatie 125 kg en is 169 cm lang. Dat komt neer op een BMI van 44.

 • Een gezond gewicht voor haar is 71 kg (BMI van 25 bij een lengte van 169 cm).
 • Ze heeft dus 54 kg overgewicht (125 kg – 71 kg = 54 kg).
 • Haar nieuwe gewicht is 83 kg, twee jaar na operatie. Zij verliest dus in totaal 42 kg, wat neerkomt op 78% van haar overgewicht (54 kg)

Onderstaande illustratie laat zien hoe het gewichtsverlies is opgebouwd. Omdat iedere patiënt anders is (langer, korter, zwaarder, lichter) spreken we bij het meten van resultaten over EWL. EWL staat voor Excess Weight Loss en geeft aan hoeveel procent van het overgewicht een patiënt verliest. Bij mevrouw X is dit dus een EWL van 78%.

Gewichtsverlies mevrouw XGewichtsverlies mevrouw X
Gewichtsverlies mevrouw X

% Verlies van overgewicht (EWL) – mevrouw x

Na de operatie verliest mevrouw X 78% van haar overgewicht; 42 kg.

Gewicht – mevrouw x

Mevrouw X haar nieuwe gewicht is 77 kg, twee jaar na operatie.

Kwaliteit van Leven – mevrouw x

Deze score kan gezien worden als een rapportcijfer voor de kwaliteit van leven. Mevrouw X heeft zowel fysiek als mentaal na haar operatie een hogere kwaliteit van leven dan daarvoor. De kwaliteit van leven wordt gemeten aan de hand van de RAND-36 vragenlijst. Dit is een vragenlijst met vragen over het functioneren ten gevolge van fysieke en/of emotionele beperkingen.

Voorbeeld 2: Meneer X

Meneer X weegt voor de operatie 145 kg en is 182 cm lang. Dat komt neer op een BMI van 44.

 • Een gezond gewicht voor hem is 83 kg (BMI 25 bij een lengte van 182 cm).
 • Hij heeft 62 kg overgewicht (145 kg – 83 kg = 62 kg).
 • Zijn nieuwe gewicht is 100 kg, twee jaar na operatie. Hij verliest dus in totaal 45 kg, wat neerkomt op 73% van zijn overgewicht (62 kg)

Onderstaande illustratie laat zien hoe het gewichtsverlies is opgebouwd. Omdat iedere patiënt anders is (langer, korter, zwaarder, lichter) spreken we bij het meten van resultaten over EWL. EWL staat voor Excess Weight Loss en geeft aan hoeveel procent van het overgewicht een patiënt verliest. Bij meneer X is dit dus een EWL van 73%.

Gewichtsverlies meneer XGewichtsverlies meneer X
Gewichtsverlies meneer X

% Verlies van overgewicht (EWL) – meneer x

Na de operatie verliest meneer X 73% van zijn overgewicht; 45 kg.

Gewicht – meneer x

Meneer x zijn nieuwe gewicht is 100 kg, twee jaar na operatie.

Kwaliteit van Leven – meneer x

Deze score kan gezien worden als een rapportcijfer voor de kwaliteit van leven. Meneer X heeft zowel fysiek als mentaal na haar operatie een hogere kwaliteit van leven dan daarvoor. De kwaliteit van leven wordt gemeten aan de hand van de RAND-36 vragenlijst. Dit is een vragenlijst met vragen over het functioneren ten gevolge van fysieke en/of emotionele beperkingen.

Gemiddelde resultaten

Hieronder treft u de resultaten gemeten over onze gehele patiëntenpopulatie. Voor meer informatie over deze gegevens, zie het kopje ‘Bronnen’ onderaan de pagina.

Gemiddeld verlies van overgewicht (EWL)

Er is veel variatie tussen patiënten in gewichtsverlies na een operatie. In onderstaande grafiek ziet u het gemiddelde verlies van overgewicht tot twee jaar na operatie. 25% van de patiënten zit boven dit vlak (de bovengemiddeld scorende patiënten), 50% zit in dit vlak (de gemiddeld scorende patiënten) en 25% scoort onder het blauwe vlak (de ondergemiddeld scorende patiënten).

% Verlies van overgewicht (EWL) – gemiddeld

Gemiddelde kwaliteit van leven

De score in onderstaande grafiek kan gezien worden als een rapportcijfer voor de kwaliteit van leven. Patiënten bij de Nederlandse Obesitas Kliniek hebben gemiddeld zowel fysiek als mentaal na operatie een hogere kwaliteit van leven dan daarvoor.

Kwaliteit van Leven – gemiddeld

Bronnen

De data op deze pagina is gebaseerd op gegevens, zoals vastgelegd door de Nederlandse Obesitas Kliniek, met de volgende kenmerken:

 • operatiesoort: primaire gastric by-pass
 • operatiedatum: tussen 18-1-2012 en 1-10-2015
 • gemiddelde leeftijd: 44
 • Aantal patiënten tijdens 2 jaar na operatie (follow up): 2267
 • Aantal patiënten met EWL cijfer tijdens follow up: 1813
 • Compliance: 80%
 • Percentage vrouw/man: 83/17

Informatiebrochure

Download onze brochure via de knop hieronder.Download onze brochure via de knop hieronder.

Meer weten over de NOK en onze behandeling voor morbide obesitas? Download dan onze brochure.

Brochure downloaden