Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met morbide obesitas

Resultaten

Op deze pagina treft u de gemiddelde resultaten van patiënten die bij de Nederlandse Obesitas Kliniek zijn behandeld.

Gewichtsverlies

Er is veel variatie tussen patiënten in gewichtsverlies na een operatie, maar alle patiënten verliezen gewicht. Dit is goed te zien in onderstaande grafiek.
Het blauwe vlak laat zien hoe het gewichtsverlies van de meeste patiënten verloopt (de helft zit in het blauwe vlak). Sommige patiënten hebben meer gewichtsverlies (een kwart zit boven het blauwe vlak) en sommige patiënten hebben minder gewichtsverlies (een kwart zit onder een blauwe vlak).

Figuur 1: Gemiddeld gewichtsverlies per jaar – de helft van de patiënten zit in het blauwe vlak

Het gewichtsverlies in de grafiek wordt uitgedrukt in een percentage. Dit noemen we %TWL (Percentage Total Weight Loss).

Voorbeeld: Mevrouw X

Als mevrouw X voor de operatie een gewicht had van 124 kg en na de operatie een gewicht van 87 kg, dan is zij 30% afgevallen. Deze 30% noemen we het percentage TWL: Total Weight Loss.

Figuur 2: TWL Uitleg - Mevrouw XFiguur 2: TWL Uitleg - Mevrouw X

Figuur 2: TWL Uitleg – Mevrouw X

Kwaliteit van leven

‘Kwaliteit van leven’ wordt aangeduid met een rapportcijfer voor de geestelijk en lichamelijk gemoedstoestand. Onderstaande grafiek laat zien hoe de kwaliteit van leven tijdens de behandeling gemiddeld toeneemt. Hoe langer de balk, hoe hoger de kwaliteit van leven.

Figuur 3: Gemiddelde kwaliteit van levenFiguur 3: Gemiddelde kwaliteit van leven

Figuur 3: Gemiddelde kwaliteit van leven

NB: De kwaliteit van leven wordt gemeten aan de hand van de RAND-36 vragenlijst. Dit is een vragenlijst met vragen over het functioneren ten gevolge van fysieke en/of emotionele beperkingen.

Bron

Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op de database van de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Karakteristieken

  • Operatiesoort: primaire gastric by-pass (91%) en primaire gastric sleeve (9%)
  • Operatiedatum: tussen 2012 en 2018
  • Aantal patiënten met primaire operatie: 16,950
  • Therapietrouw (1-5 jaar): 1:93% 2:77% 3:60% 4:49% 5:36%
  • Percentage vrouw: 83%
  • Gemiddelde leeftijd: 44

Patiënttevredenheid

Wij meten de tevredenheid van onze patiënten met behulp van de Patient Reported Experience Measure (PREM). Daarin meten we hoe onze patiënten onze behandeling en het behandelteam ervaren.

Het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten ons geven vóór de operatie is een 8.4, en 1 jaar na de operatie een 7.9.

Inhoud laatst gewijzigd: 09-11-2021

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


Klachten & Privacy · Cookie Policy · Cookie voorkeuren · ZorgMail · Downloads

English · Türkçe · عربى

© 1996 - 2022 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met morbide obesitas v4.1.9/0511