Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Veelgestelde vragen

Op deze pagina proberen wij zoveel mogelijk veel gestelde vragen te beantwoorden. Klik op een vraag om het antwoord te lezen. Heeft u meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

Met ingang van 1 april 2022 wordt een medicijn voor gewichtsafname opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om het middel liraglutide (Saxenda®).
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding uit de basisverzekering? Overleg dan met uw huisarts welke behandeling voor u het meest geschikt is. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de voorwaarden voor de vergoeding.

Komt u niet in aanmerking voor vergoeding, maar wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kijk op NOK Clinics

U berekent uw BMI door uw gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte in meters. Via ons online rekenhulpmiddel kunt u het gemakkelijk uitrekenen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een operatie:

 • Body Mass Index (BMI):
  • De BMI is hoger dan 40, of hoger dan 35 indien u een aandoening heeft die een direct gevolg is van obesitas zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, slaapapneu syndroom of ernstige gewrichtsklachten.
  • De BMI is tussen 30-35 en u heeft slecht instelbare suikerziekte type 2.
 • U bent gemotiveerd om uw gedrag te veranderen.
 • U bent minimaal 18 jaar oud (op het moment van de operatie).
 • U heeft al minstens 5 jaar overgewicht.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een operatie bieden wij nog andere behandelmogelijkheden zonder een operatie. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website: www.nokclinics.nl

De gespecialiseerde multivitaminen en calcium/vitamine D tabletten en bruiszakjes worden niet vergoed. Dit betekent dat u deze supplementen zelf moet betalen. De NOK zal u adviseren met betrekking tot geschikte tabletten, in deze afweging zullen ook de kosten worden meegenomen.
Soms worden er extra supplementen voorgeschreven op recept. Momenteel worden ferrofumaraat en vitamine B12 injecties vergoed. Foliumzuur en colecalciferol (vitamine D) worden niet vergoed.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. U moet via een arts naar ons verwezen worden. Dit kan worden gedaan door een huisarts of medisch specialist.
U kunt uw huisarts bijvoorbeeld vertellen dat u denkt dat u een behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek overweegt. Uw huisarts kan dan op onze site het benodigde verwijsformulier downloaden.

Onze behandeling wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering.

Nee, er start een nieuwe groep zodra er een ‘lopende’ groep is afgerond. Er vindt geen zomerstop plaats.

Nadat u een (online) informatiebijeenkomst heeft bijgewoond of nadat we de verwijzing van uw huisarts hebben ontvangen plannen we u gelijk in voor een screening. Per video ontvangt u informatie over de fasen van het complete behandeltraject.

De wachttijd (gerekend vanaf het moment van de intake/screening tot aan het moment van deelname) is afhankelijk van het dagdeel waarop u wilt deelnemen. Zodra er weer een nieuwe groep start en u in volgorde gezien ‘aan de beurt bent’ wordt u gebeld met de vraag of u op de aangegeven dag/tijd kunt komen.

Nee, dit is niet mogelijk. Wij zijn van mening dat we u het beste helpen door u te leren omgaan met de situaties en omstandigheden in uw eigen omgeving.

Ziekenhuizen geven deze mogelijkheid niet. Ongetwijfeld is in iedere plaats een hotel te boeken voor de overnachting. Dit moet u echter zelf regelen of navragen in het ziekenhuis waar u geopereerd gaat worden.

De resultaten van de behandeling zijn verschillend. De grootste groep patiënten weet een verantwoorde en goede gewichtsvermindering te behalen. Wij streven naar een gewichtsvermindering van 30% tot 35% van uw begingewicht, omdat dit uw gezondheid aanzienlijk verbetert.

Voor dringende zaken kunt u rechtstreeks contact opnemen met het ziekenhuis waar u de operatie heeft ondergaan; uw huisarts of de eerste hulp bij u in de buurt. Indien u vragen heeft of zich zorgen maakt kunt u tijdens kantooruren bellen met één van de Nederlandse Obesitas Kliniek vestigingen. Kijk hier voor alle telefoonnummers.

Nee, de Nederlandse Obesitas Kliniek schrijft geen dieet voor. Wij mogen dan ook geen formulieren van de Belastingdienst ondertekenen.

Behandeling – Medisch

Het plannen van uw operatiedatum wordt gedaan door het ziekenhuis of door de NOK. Dit verschilt per locatie. U krijgt uw datum uiterlijk 1 week van tevoren te horen.

Dit verschilt per locatie. Op het uitgereikte belkaartje staat wie u op welk moment kunt bellen. Bekijk het document van de medische sessie in het voortraject of overleg met uw locatie met wie u contact kunt opnemen. Mogelijk wordt u dan naar het ziekenhuis verwezen. Buiten kantooruren belt u de huisartsenpost of de spoedeisende hulp (SEH).

Na de operatie krijgt u van het ziekenhuis ontslaginformatie mee. Hierin vindt u praktische informatie over de periode net na de operatie. Tevens ontvangt u recepten voor een maagbeschermer en calcium.
Maagbeschermer: het is de bedoeling dat u 1 tablet per dag slikt tot een half jaar na de operatie. De NOK-arts zal u er tijdens de medische controle op wijzen als u de maagbeschermer mag afbouwen.
Calcium/vitamine D3: dit dient u levenslang te gebruiken. De calcium/D3 kunt u het beste innemen bij de maaltijd, er dient wel 2 uur tussen de calcium en de multivitamine (of andere ijzerrijke producten, zoals staalpillen) te zitten voor een goede opname van beiden.

De operatie zal in principe zo’n 40 tot 60 minuten in beslag nemen.

U zult in principe 2 dagen en 1 nacht opgenomen blijven in het ziekenhuis.

Dit verschilt per operatie. Bekijk de voedingsrichtlijnen van de betreffende operatie.

De hechtingen (indien geplaatst) worden na ongeveer een week verwijderd. Indien er geen hechtingen zijn geplaatst, mogen de pleisters na 7 tot 10 dagen worden verwijderd. Als ze loslaten of gaan stinken, mogen ze eerder verwijderd worden.

U mag gewoon douchen en zeep gebruiken met de hechtingen/pleisters. Zwemmen, baden en naar de sauna gaan wordt afgeraden zolang de wondjes nog open zijn.

De nietjes zijn niet magnetisch, zij zullen ook de beveiligingspoortjes op vliegvelden niet af laten gaan. Een allergie voor nepsieraden (bijv. nikkel) is geen probleem, u zult de nietjes goed kunnen verdragen. De nietjes zullen levenslang op hun plek blijven, ze lossen niet op en hoeven niet te worden verwijderd.

Probeer na de operatie dagelijks te lopen op een rustig tempo. Begin met korte stukken en bouw dit op. Als de wondjes dicht zijn mag u rustig aan beginnen met zwemmen en fietsen. In beweging komen zorgt voor een beter herstel. Luister hierbij wel naar het lichaam om overbelasting te voorkomen. 3 weken na de operatie kunt u het sporten en intensief bewegen weer rustig oppakken. U kunt hierbij gebruik maken van het Krachtplan, wat u van de bewegingsdeskundige heeft gekregen. Zie ook de FAQ’s van de Bewegingsdeskundige.

Als u zich fit genoeg voelt om in de auto te stappen. Verder hangt dit ook nog af van uw verzekeraar. Overleg met uw eigen verzekeraar over wanneer u weer in de auto mag stappen. Zie ook de FAQ’s van de Bewegingsdeskundige.

Ook na de operatie verhoogt roken het risico op complicaties, met name het risico op een maagzweer. Wij raden het dan ook af om te roken na de operatie.

Wij raden het ten zeerste af om een E-smoker (vaper) te gebruiken. Nicotinepleisters of -kauwgom zijn wel toegestaan.

Paracetamol kunt u veilig gebruiken, maximaal 4 x per dag 2 tabletten van 500 mg. Indien dit niet helpt, kunt u met de huisarts bespreken wat u dan zou kunnen gebruiken. Na de operatie raden we het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers, de zogenaamde NSAID’s (bv. Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen etc.) af. De reden hiervan is dat deze pijnstillers schadelijk zijn voor de maag (zie tevens het in het voortraject uitgedeelde document ‘Medicatie na bariatrie’). Ook bij het gebruik van bijvoorbeeld zetpillen, Voltaren gel of Streptofen keelspray komt dit middel in uw bloed terecht. Daarom worden NSAID’s ook in deze vorm afgeraden. Een smeerbaar alternatief voor Voltaren gel is bijvoorbeeld Spiroflor SRL, Midalgan, Biofreeze of Hirudoid crème. Raadpleeg uw NOK-arts indien nodig.

Dit zal de anesthesist in het ziekenhuis met u bespreken.

Na een maagverkleinende operatie is de kans groot dat u vitamine- en mineralentekorten ontwikkelt. Om dit zo goed mogelijk te voorkomen is het van belang om, naast gezonde voeding, dagelijks speciale multivitaminen te gebruiken die passen bij de gastric bypass of gastric sleeve. Vraag uw diëtist welk merk u het beste kunt kiezen. U neemt één capsule per dag, het liefst niet op de nuchtere maag. Start hiermee 2 weken voor de operatie en hervat deze zo snel mogelijk weer na de operatie. Indien dit na een week nog niet gelukt is, neemt u contact op met de arts van de NOK. De multivitaminen van de drogist bevatten vaak te weinig of teveel van bepaalde vitamines/mineralen. Raadpleeg de NOK arts bij het gebruik van andere multivitaminen.

Onderzoek laat zien dat voor mensen die geen extra vitamine B12 nodig hebben, een hoog vitamine B12 mogelijk slecht is. Patiënten met een maagverkleinende operatie hebben meer vitamine B12 nodig. Om die reden zit dit in een hoge dosering in de multivitamine. Blijf deze gebruiken. Wij controleren minstens ieder jaar uw vitamine B12 en zo nodig kunnen we de dosering aanpassen.

We kennen geen slechte effecten van een hoog vitamine B12 voor patiënten met een maagverkleinende operatie. Het is dus niet erg. Overleg met uw NOK-arts of eventueel de dosering van de multivitamine aangepast zou moeten worden.

Het kan zijn dat u na de operatie bepaalde medicijnen beter niet meer kunt gebruiken. De NOK-arts zal dit bespreken tijdens het voortraject. Sommige ziekten worden (deels) veroorzaakt door overgewicht. Door de operatie en het verliezen van gewicht kan voor bepaalde ziekten minder medicatie nodig zijn. De voorschrijver van de medicijnen (huisarts of specialist) is degene die de medicijnen kan afbouwen. Tijdens de medische controles kijkt de NOK-arts ook welke medicatie u gebruikt. Daarom is het belangrijk dat u een actuele medicatielijst (van de apotheek) meeneemt naar de medische controles.

Indien u een kinderwens heeft, is het belangrijk niet eerder zwanger te raken dan minimaal 1 jaar na de operatie. Tijdens een zwangerschap is het niet goed voor de baby als u veel afvalt. De baby zal mogelijk tekorten krijgen aan bepaalde voedingsstoffen wat onder andere kan leiden tot aangeboren afwijkingen. Als u zwanger bent, neem dan contact op met uw NOK-arts.

Het belangrijk om vóór een zwangerschap bloedonderzoek te laten uitvoeren waarbij gekeken wordt naar vitamines en mineralen. Eventueel aangetoonde tekorten kunnen dan op peil gebracht worden. Bij een zwangerschapswens adviseren wij om te starten met extra foliumzuur: 400 mcg per dag als er nog geen bloedonderzoek is gedaan. Als er al bloedonderzoek is gedaan, kunt u de uitslag van het foliumzuurgehalte in uw bloed bespreken met de huisarts.

Tijdens de zwangerschap moet er iedere 3 maanden bloedonderzoek plaatsvinden. Het is wenselijk dat u wordt doorverwezen naar een internist om dit te beoordelen. In sommige gevallen kan de gynaecoloog de bloedcontroles en behandeling van tekorten ook op zich nemen. Tijdens de zwangerschap is het belangrijk door te gaan met de gespecialiseerde multivitaminen. Tevens is begeleiding door de gynaecoloog nodig om de groei van het kindje te vervolgen door middel van groei-echo’s.

Buikklachten tijdens de zwangerschap horen snel gemeld te worden bij een NOK-arts, omdat deze een gevolg van de bariatrische ingreep kunnen zijn.

Wij ontraden het gebruik van alcohol vlak voor en ook na de operatie, in verband met het effect op de lever (vervetten/vergroten), de loze calorieën (terwijl u juist probeert af te vallen), de vergrote kans op een vitamine B12 tekort en de irritatie die het kan geven op de maag. Verder wordt de alcohol veel sneller opgenomen in het bloed, dus als u iets heeft gedronken, mag u niet meer rijden.
Uit onderzoek blijkt tevens dat er na een maagverkleining een verhoogde kans bestaat afhankelijk te worden van alcohol.

Indien u koorts krijgt in de periode vlak na de operatie kunt u het beste contact opnemen met de NOK-arts of het ziekenhuis.

Bij buikpijn die u niet vertrouwt, die lang aanhoudt of toeneemt, neemt u altijd contact op met een arts. Ook 20 jaar na de operatie kunnen er nog complicaties ontstaan die te maken hebben met de ingreep, dus vermeld altijd dat u een gastric bypass of een sleeve heeft gehad.

Direct na de operatie kunt u soms nog erg misselijk zijn en soms braken; ondanks dat dit vervelend kan zijn, is dit niet erg. Let er goed op dat u wel minimaal 1,5 liter blijft drinken en niet uitdroogt (minder dan 3 keer plassen per dag). In dat geval neemt u contact op met een arts. Indien de misselijkheid/ het braken langer aanhoudt of op een later moment pas begint, is het goed om eens na te gaan of u wellicht te snel eet, teveel eet of niet goed kauwt, dan maakt het lichaam slijm aan om het vastzittende brok door te laten glijden en kunt u slijm braken. Het is belangrijk dat u wel de multivitaminen inneemt. Indien dit niet lukt, er geen verbetering optreedt of indien u ook nog andere klachten heeft, neemt u contact op met de NOK-arts.

Na de operatie kunt u langere tijd nog vermoeid blijven, dit komt o.a. door de impact van de operatie op het lichaam en de impact van het vele afvallen. Let er altijd op dat u elke dag voldoende drinkt (minimaal 1,5 liter), regelmatig eet (om de 2 tot 2,5 uur), uw multivitaminen en voldoende eiwitten neemt. Dit kan ook invloed hebben op uw energieniveau.

In de eerste weken na de operatie kunt u diarree hebben. Neem bij aanhoudende klachten van diarree contact op met uw NOK-arts of diëtist.

De eerste dagen na de operatie kan het soms even duren voordat de ontlasting weer op gang komt. Dit komt mede doordat de inname van voeding en vocht beperkt is. Stap één is voldoende drinken (minimaal 1,5 liter). Vraag uw diëtist naar mogelijke aanpassingen in uw voedingspatroon. Indien de verstopping enkele dagen aanhoudt, kan bij de apotheek microlax (klysma) worden gehaald. Eventueel kan de huisarts ook magnesiumhydroxide of lactulose voorschrijven. Alternatieven zijn: bisacodyl, psylliumzaad of movicolon, maar deze middelen geven vaak meer klachten van winderigheid en krampen.

Bij sommige mensen houden de klachten van pijn in de schouders langer aan. Dit heeft te maken met het gas dat tijdens de operatie in uw buik is geblazen. Deze klachten zullen vanzelf verdwijnen. Indien u langer dan 7 dagen deze klachten houdt, raden we u aan uw huisarts te raadplegen.

Wanneer u tandproblemen heeft na de operatie, kan dit komen doordat u bijvoorbeeld voortdurend slokjes vruchtensap drinkt, veel over moet geven, een droge mond heeft of te weinig drinkt. Wat de reden ook is, u kunt de kans op tandproblemen verkleinen door:

 • Drink bij voorkeur meer water, thee of koffie zonder suiker
 • Meer poetsen en flossen met fluoridetandpasta
 • Eet bij voorkeur vezelrijke voedingsmiddelen zoals vers fruit, groenten en volkorenproducten
 • Beperk het aantal eetmomenten tot maximaal 6
 • Niet of minder te roken
 • Kauwgom met Xylitol te gebruiken: zo maakt u meer speeksel aan en hierdoor houdt u uw tanden schoner
Haaruitval is normaal tot zo’n 6 maanden na de operatie. Het lichaam krijgt te maken met veel stress door de operatie en het afvallen. Als uw gewicht gaat stabiliseren, zal het weer gewoon aangroeien. U kunt hier verder weinig tegen doen. Let er wel op dat u iedere dag goed uw multivitaminen en voldoende eiwitten neemt, dit is o.a. van belang voor het haar.

Na de operatie heeft u een verhoogd risico op galstenen, dit is zo’n 20%. Dit komt doordat de samenstelling van het gal verandert door de darmomleiding en door het snelle afvallen.

U kunt weer aankomen na de operatie. Vaak heeft dit te maken met een terugval in ongezonde leefgewoontes. Bekijk de richtlijnen van de betreffende disciplines voor leefstijladviezen. Zie ook de FAQ’s van de diëtist, psycholoog en bewegingsdeskundige.

Bij de gastric bypass kan de nieuwe maag niet uitrekken. Wel kan de overgang van maag naar darm opgerekt worden indien u regelmatig te grote porties eet. Hierdoor kan het resultaat van de operatie teniet worden gedaan. Bij de gastric sleeve is het wel zo dat de maag kan oprekken als u te grote porties eet. Voor beide operaties is het belangrijk de geadviseerde porties aan te houden.

Een gevolg van het afvallen is het huidoverschot. De huid is vaak al dusdanig uitgerekt door het overgewicht, dat de huid kan gaan hangen. Sporten is natuurlijk om veel redenen een goed idee, maar zal geen effect hebben op het huidoverschot. Het effect van huid verstevigende crèmes is vaak minimaal of nihil. Misschien komt u in aanmerking voor contourherstellende chirurgie. Neem daarvoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Er wordt bloed geprikt om te zien of er vitamine- of mineralentekorten zijn. Verder wordt er gekeken naar de nierfunctie en het cholesterol. Deze bloedcontrole zal plaatsvinden op de dag van de medische controle bij 6-, 12- en 24-maanden na de operatie en daarna jaarlijks, tot 5 jaar na de operatie. Daarna wordt de zorg overgedragen aan de huisarts. Het blijft van belang om levenslang elk jaar het bloed te laten controleren op tekorten.
U krijgt het bloedprikformulier van de NOK-arts tijdens de medische controle, in het ziekenhuis of thuisgestuurd. Indien er afwijkingen worden gevonden, zal dit met u besproken worden. Wanneer u op de dag van de terugkomdag, of later, bloed laat prikken en er zijn afwijkingen, zullen deze op een later moment met u worden besproken. De NOK-arts zal u vertellen hoe dit op uw locatie is geregeld.

Kijk hier voor uitgebreide informatie over bloeduitslagen.

Indien u elders gaat bloedprikken dan op de locatie die door uw NOK-arts is aangegeven, kunnen daar extra kosten aan verbonden zijn. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

U dient een gemiste controle binnen drie weken in te halen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de kliniek om een afspraak in te plannen met de NOK-arts.

Een inwendige hernia komt voor bij een gastric bypass en betekent dat de darm om zijn eigen as gedraaid ligt. Dit gebeurt bij ongeveer 3% (3 op de 100) van de patiënten. Het komt omdat u veel gewicht verliest en er meer ruimte komt voor de darmen, door verdwijnen van het buikvet. Klachten lijken op galstenen: krampende pijn in de buik, maar dit komt met name voor na het eten en drinken. Na ongeveer 15 tot 30 minuten is het weer voorbij. Heeft u deze klachten vaker? Neem dan contact op met de NOK-arts.

We weten niet zeker of de anticonceptiepil nog goed werkt na de operatie. We raden om die reden aan om de pil na de operatie niet meer te gebruiken als voorbehoedmiddel/ anticonceptie. Bespreek met uw huisarts een andere vorm van anticonceptie.

Het 1e jaar na de operatie raden wij bloeddonorschap af, i.v.m. risico’s op ijzertekorten en bloedarmoede. Na het 1e jaar is bloeddonatie te overwegen in overleg met de NOK arts, maar wel als er recent bloedonderzoek is.

Behandeling – Psychisch

Wanneer u de omgeving inlicht over de operatie kan men u steunen bij de leefstijlverandering en kan er rekening met u worden gehouden. Uiteindelijk is de keuze natuurlijk aan uzelf wie u inlicht over de operatie. Wanneer u ervoor kiest mensen uit uw omgeving te betrekken bij uw proces is het aan te raden om een voor u belangrijk persoon uit te nodigen voor de VIP sessies die gedurende het traject speciaal voor de mensen uit de omgeving worden georganiseerd. Hier kunnen zij meer te weten komen over leefstijlverandering en hoe hierin te ondersteunen.

Wanneer u last heeft van psychische klachten is het belangrijk om dit aan te geven bij de NOK psycholoog. Samen kunt u dan kijken wat er nodig is om te werken aan de klachten. Een
intensieve psychologische behandeling door de NOK psycholoog is niet mogelijk binnen het NOK traject. Er zal samen gekeken worden waar die behandeling, naast het NOK traject, kan plaatsvinden.

Een operatie is absoluut niet de ‘makkelijke keuze’. Om succesvol af te vallen na een bariatrische ingreep is een definitieve leefstijlverandering noodzakelijk. Het is belangrijk dat u aan de slag gaat met een gezond voedingspatroon, een gezond beweegpatroon en voldoende zelfzorg. Voor deze veranderingen draagt u zelf verantwoordelijkheid en deze veranderingen vinden niet automatisch plaats door de operatie.

Uit onderzoek blijkt dat het afvallen en vasthouden van het gewicht gemakkelijker gaat wanneer uw omgeving dit ondersteunt. Zij hoeven niet precies te eten en bewegen zoals u dat doet, maar u kunt wel samen kijken naar gezonde keuzes die binnen het gezin of de relatie door te voeren zijn.

Uw sociale leven kan zeker veranderen omdat u na de operatie bijvoorbeeld zelfverzekerder kunt worden en daardoor ook opener naar anderen toe, u durft meer trots te zijn op uzelf. Anderzijds zou het ook kunnen dat u beter uw grenzen aan gaat geven en meer voor uzelf kiest. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de omgeving.

Het is mogelijk dat u door de operatie en de veranderingen die u heeft doorgevoerd in uw leefstijl minder aansluiting vindt bij uw partner dan voorheen en andersom. Dit zou kunnen leiden tot spanningen. Het is belangrijk binnen uw relatie goed met elkaar te blijven communiceren, om ervoor te zorgen dat u aansluiting bij elkaar blijft vinden.

Het seksleven wordt na een bariatrische operatie en na gewichtsverlies vaak anders beleefd. Slanker zijn kan een zelfverzekerd gevoel geven. Anderzijds komt het ook voor dat men zich onzeker voelt door het veranderende lichaam.

Na de operatie spelen er allerlei processen: het lichaam ondergaat grote veranderingen en daarnaast neemt u ‘afscheid’ van uw oude leefstijl. Dit kan ervoor zorgen dat de stemming wat gaat schommelen. Mocht u zich hier zorgen over maken, neem dan contact op met de psycholoog van de NOK.

Wanneer u merkt dat u de controle verliest over het eetgedrag is het belangrijk om dit te bespreken met de psycholoog van de NOK. Samen kunt u kijken of er daadwerkelijk sprake is van eetbuien en wat er nodig is. Indien nodig kunt u samen op zoek naar adequate hulp.

In principe is dit niet iets waar u zich zorgen over hoeft te maken. Mocht u meer afvallen dan gezond is, dan kan dit door aanpassingen in uw voeding gereguleerd worden. Extra begeleiding van de NOK diëtist is in een dergelijk geval wenselijk.

Plastische chirurgie kan besproken worden met de NOK arts tijdens uw terugkomdag. Samen wordt dan bekeken of u eventueel in aanmerking komt voor een huidcorrigerende operatie. Binnen het traject is er wel aandacht voor de veranderingen die uw lijf ondergaat en het onderwerp lichaamstevredenheid. Voor meer informatie over de criteria voor huidcorrigerende operaties kunt u ook terecht op de volgende website: www.nederlandsecontourkliniek.nl

U kunt weer aankomen na de operatie. Vaak heeft dit te maken met een terugval in ongezonde leefgewoontes. Bekijk de richtlijnen van de betreffende disciplines voor leefstijladviezen. Zie ook de FAQ’s van de diëtist, arts en bewegingsdeskundige.

Met name voor mensen die zich herkennen in emotioneel eetgedrag is het belangrijk om een meer adequate manier van omgaan met emoties aan te leren wanneer eten bij emoties niet meer mogelijk of wenselijk is. Wanneer men hier onvoldoende in slaagt, kan het in een beperkt
aantal gevallen mogelijk zijn dat men een vervanger gaat zoeken voor het eten, bijvoorbeeld het drinken van alcohol. Wanneer hier sprake van is kan de NOK psycholoog uiteraard helpen bij het vinden van de juiste begeleiding. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen na de operatie gevoeliger zijn om afhankelijk te raken van alcohol. Het advies is daarom te stoppen met het drinken van alcohol na een operatie.

Binnen een groep kan men elkaar steunen bij het veranderen van de leefstijl en kan men leren van elkaar. Binnen een groep staat u er nooit alleen voor en kunt u samen het proces van leefstijlverandering aangaan met mensen die voor vergelijkbare uitdagingen staan.

Nee, een operatie wordt altijd gecombineerd met een voor- en natraject. Wij geloven in een totale aanpak. We werken nauw samen met het ziekenhuis. Als u daar geopereerd wordt, komt u automatisch in ons traject. Blijvend gewicht verliezen en een gezonde leefstijl vasthouden zijn uitdagingen. Middels ons traject willen we achterhalen waar uw kwaliteiten en valkuilen liggen binnen de leefstijl en begeleiden we u naar een gezonde leefstijl en een optimaal resultaat qua gewichtsverlies.

Behandeling – Voeding

Na de operatie heeft u een kleine maag, als het eten en drinken samen gebruikt wordt kan dit een extra vol gevoel veroorzaken. Het eten kan gaan uitzetten in combinatie met drinken, en door een overvol gevoel is er geen ruimte meer voor gezonde voeding. Bij de gastric bypass wordt ook de maagportier niet meer gebruikt, een spier die voorheen het eten en drinken in de maag hield. Doordat de maagportier niet meer gebruikt wordt, kan eten in combinatie met drinken snel naar de darm doorspoelen. Hierdoor kan een dumping ontstaan. Ook heeft u sneller weer een lege maag waardoor u op de lange termijn weer meer zou kunnen of willen eten.

Het wordt geadviseerd om te starten met gezonde voeding volgens de schijf van vijf. Afhankelijk van de vestiging en het ziekenhuis waar u zal worden geopereerd kan het zo zijn dat u een dieet moet volgen. Uw behandelaren zullen u hier in het voortraject meer over vertellen.

Een effect van een maagverkleinende operatie is dat u minder trek/eetlust kan hebben. Het is beter om niet te wachten totdat u eetlust krijgt aangezien dit kan uitblijven. Signalen als trillen, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid kunnen wel wijzen op een lage bloedsuikerspiegel. Dit kan betekenen dat u te lang heeft gewacht met eten. Ook al heeft u geen eetlust, uw lichaam blijft na de operatie nog steeds energie en voedingsstoffen nodig hebben. Omdat u door de maagverkleining alleen kleine porties kunt eten, is het belangrijk om 6 eetmomenten te hebben op een dag (3 kleine gezonde hoofdmaaltijden en 3 kleine gezonde tussendoortjes) om aan uw energie en voedingsstoffen te komen. U wordt niet zwaarder van 6 eetmomenten omdat u de voeding over de dag verspreidt. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van een goede productkeuze.

Er zijn producten die u beter niet meer of niet te vaak meer kunt eten na de operatie, de zogenaamde ongezonde keuzes (bijvoorbeeld: frisdrank, snoep, chocolade, chips). Ook zult u merken dat u producten misschien minder goed verdraagt. Na een operatie heeft u kans op het krijgen van een dumping (zie FAQ over dumping) bij gebruik van suiker- en vetrijke producten, en als u teveel of te snel heeft gegeten. Het is van belang om keuzes te maken voor producten die de voedingsstoffen bevatten die u nodig heeft en die belangrijk zijn voor de gezondheid.

De verdraagzaamheid van producten is persoonlijk. Vlees kan bijvoorbeeld moeizaam gaan. De ervaring leert dat een warme maaltijd vaak zwaarder valt dan een koude maaltijd. We zien dat producten beter te verdragen zijn naarmate de operatie langer geleden is.

Probeer in eerste instantie eens uit of u wel lactosevrije- of sojaproducten kunt verdragen. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw diëtist zodat u samen kunt kijken op welke manier u voldoende voedingsstoffen binnen kunt krijgen.

Warm eten geeft meer geurprikkels af en soms kunt u van de geur al verzadigd raken. U kunt proberen of het wel lukt om te eten als de maaltijd is afgekoeld. Of u kunt de warme maaltijd bijvoorbeeld vervangen door een goed samengestelde maaltijdsalade.

Vlees heeft een taaie structuur en is daardoor zwaarder verteerbaar. Zeker rood vlees kan lastig gaan. Het is beter om te starten met lichter verteerbare vleessoorten zoals kip, kalkoen en gehakt.

Vis is licht verteerbaar en goed om te gebruiken in plaats van vlees. Ook zacht vlees, bijvoorbeeld gekookte kip of vleeswaren, zijn over het algemeen beter te verdragen. Door de structuur zijn vegetarische producten zoals tofu en quorn ook beter te verdragen. Andere opties zijn blokjes kaas, geraspte kaas, noten en peulvruchten.

Het gevolg van het gebruik van koolzuurhoudende dranken kan zijn dat u een vol gevoel krijgt en dit kan ten koste gaan van de inname van de benodigde voedingsstoffen. Daarnaast kan het zijn dat u koolzuur niet meer verdraagt, dat het terug komt of dat u er erg van moet boeren. Als het geen klachten geeft, wordt u geadviseerd om het met mate te gebruiken.

Ongeveer 6 maanden na de operatie zal u de aanbevolen hoeveelheden van de voeding weer kunnen eten. Deze hoeveelheden zijn nodig om voldoende energie binnen te krijgen en goed te kunnen blijven functioneren. Mocht het zo zijn dat u tegen deze tijd bij lange na niet in de buurt van de aanbevolen hoeveelheden komt, neem dan contact op met uw diëtist.

Na de operatie kan het soms lijken dat u meer eet dan voor de operatie omdat u vaak meer eetmomenten heeft dan voorheen en snel een vol gevoel heeft. Daarnaast kan het zijn dat u mede door het afvallen en het traject actiever wordt, u meer kunt gaan bewegen en u meer energie verbruikt. Als u twijfelt over uw eetpatroon, bespreek dit dan met uw diëtist.

Belangrijk is hierbij wat u onder lijnen verstaat. Het kan zijn dat voor sommige mensen gezond eten als lijnen wordt beschouwd. Voor een gezond voedingspatroon verwijzen wij u naar de voedingsrichtlijnen. Gezond eten is van groot belang, diëten wordt echter afgeraden, omdat er dan mogelijk voedingstekorten kunnen ontstaan en u spiermassa kunt gaan verliezen. Daarnaast is het van belang om 6 eetmomenten per dag te blijven aanhouden, om te voorkomen dat u meer honger krijgt en meer zult gaan eten, en om de verbranding te bevorderen.

Dit wordt afgeraden omdat u ten eerste sneller een vol gevoel krijgt waardoor u minder kunt eten. Dit gaat ten koste van belangrijke voedingsstoffen. Eten kan ook sneller doorspoelen met vocht erbij, hierdoor is er korter een verzadigd gevoel. Ook kan eten (bijv. brood) zwellen met vocht en dit kan druk of pijnklachten geven ter plaatse van de maag.

Het wordt afgeraden om alcohol te gebruiken voor en na een operatie. Houd er rekening mee dat alcohol veel loze calorieën oplevert. In de FAQ van de arts en de psycholoog vindt u meer informatie over het gebruik van alcohol die belangrijk is.

Obstipatie kan vele oorzaken hebben, zoals te weinig vocht, te weinig vezels en te weinig beweging. Maar ook het gebruik van bepaalde soorten medicatie kan obstipatie veroorzaken. Bij obstipatie is het goed om uw diëtist en/of arts te raadplegen om te bepalen wat de oorzaak kan zijn van de obstipatie en wat u hieraan kunt doen. Zie ook de veelgestelde medische vragen.

Diarree kan verschillende oorzaken hebben. Na een maagverkleinende operatie kan de spijsvertering anders werken en dit kan gevolgen hebben voor de stoelgang. Andere factoren die een rol kunnen spelen bij diarree zijn: onvoldoende vezels, eten en drinken tegelijk, te snel eten, niet goed kauwen, vetrijk eten, suikerrijk eten, calciumsuppletie en zoetstoffengebruik. Zie ook de veelgestelde medische vragen.

Misselijkheid en braken kunnen verschillende oorzaken hebben. In het begin kunt u na de operatie nog misselijk zijn van de narcose. Als u te weinig eet (onder meer te weinig koolhydraten) daalt de bloedsuikerspiegel waardoor u misselijk kunt worden. Daarnaast kunt u misselijk worden als u te snel of teveel hebt gegeten. De kans op braken kan verkleind worden door goed te kauwen en rustig en aandachtig te eten. Ook kan braken gerelateerd zijn aan dumpingklachten. Zie dumping en zie ook de veel gestelde medische vragen.

De darmflora is na de operatie veranderd. Bij de gastric bypass is de vertering in de darmen veranderd. Ook let u meer op uw voeding waardoor de voeding anders wordt. Hierdoor kan er meer gasvorming zijn. Goed kauwen verbetert de vertering en kan de kans op winden verkleinen. Tevens zijn er producten die voor meer gasvorming kunnen zorgen. Raadpleeg uw diëtist voor meer informatie.

Lactose is een melksuiker en zit in melkproducten. Lactose-intolerantie kan optreden na een gastric bypass. De voedingsstoffen worden minder goed verteerd en hierdoor neemt de kans op lactose-intolerantie toe. Indien u lactose niet goed kunt verdragen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u (met andere producten) voldoende eiwitten en calcium binnen krijgt. Vraag om advies bij uw diëtist.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. De ene dag heeft u meer voeding nodig dan de andere (meer/minder beweging, energieverbruik). Eten kan verschillend verzadigen. Een eetmoment overslaan kan er soms voor zorgen dat u minder kunt eten of soms dat u teveel gaat eten. Ook stress en spanning hebben veel invloed op hoeveel u kunt eten.

Dit kan veel verschillende oorzaken hebben, zoals haastig eten, niet goed kauwen en stress. Bij spanning zijn de slokdarm en maag meer aangespannen waardoor het eten minder goed kan vallen. Ook is het mogelijk dat eten minder goed valt als u een eetmoment heeft overgeslagen of als u een tijd niet gegeten heeft.

Smaakbeleving kan tijdelijk zijn veranderd door de narcose. Ook kan door de hormonale veranderingen na de operatie het eten anders smaken. Bewuster zijn van uw voeding (en misschien wel meer proeven) maakt ook dat uw eten anders smaakt.

Dumping wordt veroorzaakt door een versnelde lediging van de maag en kan optreden bij zowel een gastric bypass als een gastric sleeve operatie. Door de kleine maag en het gemis van de maagportier bij de gastric bypass, en de snellere maaglediging bij de gastric sleeve, komt het voedsel sneller in de dunne darm. De dunne darm kan klachten geven als u te snel, teveel, te zoet of te vet heeft gegeten. Deze klachten kunnen bestaan uit: misselijkheid, braken, maagkrampen, zweten, versnelde hartslag, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, veelvuldig gapen, een licht gevoel in het hoofd, trillen, een opgeblazen gevoel en een gevoel van niet-welbevinden. De aanvallen kunnen een half uur tot een uur duren. De klachten kunnen als vervelend worden ervaren, maar kunnen geen kwaad.

Door goed te kauwen, rustig te eten, niet tegelijkertijd te eten en te drinken en door suikerrijk en vetrijk eten te vermijden.

Het gewichtsverloop wordt grotendeels beïnvloed door de leefstijl zoals door het eetpatroon, beweging, sociale steun, ontspanning, rust, regelmaat en hoe u omgaat met stress/spanning.

U kunt weer aankomen na de operatie. Vaak heeft dit te maken met een terugval in ongezonde leefgewoontes. Bekijk de richtlijnen van de betreffende disciplines voor leefstijladviezen. Zie ook de FAQ’s van de arts, psycholoog en bewegingsdeskundige.

Belangrijk is dat u maximaal 1 uur voor het sporten iets eet. Bij voorkeur koolhydraten omdat deze energie geven. Na het sporten kunt u, indien de maaltijd nog even duurt, een stuk fruit of een boterham eten. Hiermee vult u uw energievoorraad weer aan. Indien u krachttraining doet kunt u een eiwitrijk product nemen na het sporten zoals magere kwark. Let op: een valkuil is dat we vaak meer eten dan we nodig hebben of verbruikt hebben tijdens het sporten.

Als eerste moet worden bepaald of u daadwerkelijk te snel afvalt. Dit bepaalt de NOK arts bij uw medische controle. Er zal dan ook worden gekeken naar de oorzaak van het te snelle afvallen. Mogelijk kan dit met uw voedingspatroon worden aangepast. Meer eten of verder uitbreiden van de voeding kunt u het beste doen in overleg met uw diëtist, zij zal dan samen met u kijken welke voedingsinterventies wenselijk zijn.

Vanaf de start van het voortraject tot en met 1 jaar na de operatie is het medisch onverantwoord om mee te doen aan de Ramadan. Deelname aan de Ramadan verstoort de regelmaat. Er kunnen niet voldoende eetmomenten ingepland worden waardoor u onvoldoende voeding binnenkrijgt om goed te kunnen functioneren. De inname van uw medicatie kan veranderen. Vraag uw diëtist naar meer informatie. Na dat jaar is het verstandig om in overleg met de diëtist te kijken hoe u op een zo gezond mogelijke manier mee kunt doen aan de Ramadan. Immers, meedoen aan de Ramadan is na een operatieve ingreep niet aan te raden.

Ja hoor, uit eten gaan is nog steeds mogelijk! Alleen kunt u geen heel menu meer eten, maar bijvoorbeeld alleen een voorgerecht en een deel van het hoofdgerecht. U kunt ook een gerecht delen met uw tafelgenoot. De meeste restaurants maken daar geen enkel probleem van. Mocht dat wel zo zijn, dan kunt u uitleggen dat u een maagverkleining heeft gehad en om die reden geen grote porties kunt eten.

Behandeling – Beweging

Ja, het is zeker aan te raden om voor de operatie al te starten met (meer) bewegen en zo mogelijk sporten. We zien dat een betere fitheid voor de operatie zorgt voor een sneller herstel na de operatie.

Binnen de NOK geven wij de patiënten de Nederlandse Norm Gezond Bewegen mee. Dit advies houdt in: 150 minuten per week bewegen, 2-3 keer per week spierversterkende oefeningen en daarbij het voorkomen van veel stilzitten. Als u hier vragen over heeft kunt u dit met uw bewegingsdeskundige bespreken.

Probeer na de operatie dagelijks te lopen op een rustig tempo. Begin met korte stukken en bouw dit op. Als de wondjes dicht zijn mag u rustig aan beginnen met zwemmen en fietsen. In beweging komen zorgt voor een sneller herstel. Luister hierbij wel naar het lichaam om overbelasting te voorkomen. 3 weken na de operatie kunt u het sporten en intensief bewegen weer rustig oppakken. U kunt hierbij gebruik maken van het Krachtplan.

In de bijeenkomsten waarin de bewegingsdeskundige met de groep gaat bewegen, gaat het om het opdoen van beweegervaringen waarbij iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen. De bewegingsdeskundige zal u altijd uitnodigen om hieraan deel te nemen, immers dit is voor iedereen van belang.

Individuele begeleiding bij een fysiotherapeut of oefentherapeut is een goede manier om u te helpen bij het opbouwen van kracht en uithoudingsvermogen. Natuurlijk kunt u ook aan de bewegingsdeskundige vragen stellen over mogelijkheden in uw beweegpatroon.

De beweeg-/sportactiviteiten tijdens de bijeenkomsten bij de bewegingsdeskundige zijn gericht op het opdoen van beweegervaringen. Voor de gezondheid wordt aangeraden om uw dagelijkse beweegpatroon te verhogen. Daarnaast is het ook zeer goed om een paar keer per week intensiever aan uw kracht en uithoudingsvermogen te werken. In het voortraject wordt hier aandacht aan besteed en worden mogelijkheden besproken.

Bij de bewegingsdeskundige of bij de arts van de NOK. Buiten de kliniek kunt u bij uw huisarts of fysiotherapeut terecht.

Wanneer u kunt starten met werken is afhankelijk van het soort werk dat u doet. Na de operatie mag u direct weer uw dagelijkse beweging gaan opbouwen. Na drie weken mogen ook de sportactiviteiten weer opgebouwd worden. Met een kantoorbaan kan eerder gestart worden dan werk waarbij u lichamelijke inspanning moet leveren. De opbouw is hierbij een aandachtspunt, dus bij zwaarder werk kan het wat langer duren voordat u kunt starten. Overleg hierover met uw leidinggevende en bedrijfsarts.

Vindt u het leuk en past het bij u, dan kunt u zeker gaan sporten in de sportschool. Er zijn echter ook heel veel andere sport- en beweegvormen naast de sportschool. Het advies is om na de operatie een intensievere beweegactiviteit op te pakken en aandacht te hebben voor krachtoefeningen zodat u minder spiermassa verliest en meer vetmassa kwijtraakt. Dit kan, maar hoeft niet op de sportschool.

De bewegingsdeskundige maakt geen trainingsschema voor u, maar kan u helpen bij het maken van uw eigen beweegplan. Dit zal vraag gestuurd zijn, naar aanleiding van uw eigen wensen en voorkeuren. Wel krijgt u tijdens het traject een krachtplan met oefeningen die u zelf thuis kunt uitvoeren.

Afhankelijk van de oorzaak van de lichamelijke klachten kunnen deze afnemen. Echter kan het ook zijn dat uw lichamelijke klachten niet afnemen en zelfs toenemen, omdat u actiever bent geworden.
Ook verandert door het afvallen de lichaamshouding, wat klachten kan geven. Beweging en training zijn essentieel om deze klachten te voorkomen of te verminderen.

Als u zich fit genoeg voelt om in de auto te stappen. Verder hangt dit ook nog af van uw verzekeraar. Overleg met uw eigen autoverzekeraar over wanneer u weer in de auto mag stappen. Zie ook de FAQ’s van de arts.

Nee, beschadigingen hieraan zouden alleen kunnen optreden bij extreem zware belasting. Echter, zwaar tillen wordt afgeraden gezien dit niet bevorderlijk is voor het herstel. Na 3 weken kunt u zwaardere activiteiten/sporten weer gaan opbouwen.

Volhouden van beweeggedrag is gekoppeld aan motivatie. Het kan helpen om haalbare doelen te stellen op beweeggebied en een beweegvorm te kiezen die bij u past en waar u plezier aan beleeft.

Beweging tijdens uw werk kunt u meetellen bij uw dagelijkse beweging. Naast de dagelijkse beweging wordt aangeraden om ook aan de slag te gaan met andere beweegvormen zodat u fitter wordt en alle spiergroepen worden getraind. Beweging buiten uw werk om is bevorderlijk voor uw gezondheid en helpt om aan gewichtsverlies te werken.

Zorg ervoor dat u regelmatig beweegt en dit in kleine stapjes opbouwt, bijvoorbeeld door elke week langer te gaan wandelen of fietsen. Wanneer u het lastig vindt om zelf het bewegen op te bouwen, wordt u geadviseerd om onder begeleiding te gaan sporten. In het krachtplan staat ook uitgelegd hoe u het bewegen kunt opbouwen.

Zwemmen, baden en naar de sauna gaan mag weer wanneer de wondjes helemaal genezen zijn.

De huid is geen spier, dus die kunt u niet trainen. Oefeningen doen zal geen effect hebben op het straktrekken van de huid. Voldoende gezonde voeding en beweging is het beste wat u kunt doen om uw lichaam en huid gezond te houden. Zie voor meer informatie over wat te doen bij huidoverschot de FAQ’s van de arts.

Cardio oefeningen zijn oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van uw uithoudingsvermogen. Als de oefening intensief gedaan kan worden, is minimaal 20 minuten voldoende. Belangrijk is dat u uzelf in deze 20 minuten blijft uitdagen en de oefening steeds een stapje zwaarder maakt. Dit zal ervoor zorgen dat het uithoudingsvermogen vooruit gaat, wat bevorderlijk is voor uw gezondheid.

Hardlopen is een zware belasting voor het lichaam. Bouw eerst uw kracht en uithoudingsvermogen op voordat u met hardlopen begint. Het is aan te raden om op zoek te gaan naar een passend opbouwschema/-programma of een professionele begeleider/hardloopclubje.

Veel tillen tijdens het werk is een goed begin. Het is goed om alle spiergroepen te trainen, niet alleen degene die u gebruikt tijdens het werk. Regelmaat en afwisseling in de training zijn van belang om de spieren te trainen en sterker te maken. Krachttraining zorgt ervoor dat alle bewegingen in het dagelijks leven en uw werk makkelijker worden en de spiermassa in uw gehele lichaam op peil blijft.

U zou verlies van spiermassa kunnen merken aan moeite met het uitvoeren van activiteiten die u daarvoor gemakkelijker kon uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is dat het openmaken van een potje groenten moeizamer gaat. Spiermassaverlies kan komen doordat u te weinig eiwitten binnenkrijgt en/of te weinig beweegt/traint. (Zie ook de veelgestelde vragen over voeding.)

Dat klopt niet, sporten moet gericht zijn op het verbeteren van gezondheid, conditie/kracht en het hebben van plezier. Het sporten puur om calorieën te verbranden is niet effectief en is heel lastig vol te houden op de lange termijn. Wilt u hier meer over weten, vraag dit aan de bewegingsdeskundige.

Wanneer u actiever wordt, verbruikt uw lichaam meer energie. Gezonde voeding is het belangrijkste om lichamelijk herstel en verbetering van kracht en uithoudingsvermogen te krijgen. (Zie ook de veelgestelde vragen over voeding.)

Afvallen

Het lichaam zoekt naar balans en dit zal niet altijd in het gewicht te zien zijn. De lichaamssamenstelling kan veranderen door vetmassa, vocht en spiermassa aan te komen of te verliezen, zonder dat het gewicht verandert. Betere punten om naar te kijken zijn uw gezondheid, fitheid, kracht en omvang.

Nee, om op gewicht te blijven is het van belang dat u het opgebouwde beweegpatroon vasthoudt. Dit helpt ook om uw gezondheid te behouden en verbeteren.

U kunt weer aankomen na de operatie. Vaak heeft dit te maken met een terugval in ongezonde leefgewoontes. Bekijk de richtlijnen van de betreffende disciplines voor leefstijladviezen. Zie ook de FAQ’s van de diëtist, psycholoog en arts.

Vetverbranding gebeurt in het hele lichaam. Als u vet wilt verbranden op een specifieke plek, zal u over uw hele lichaam het vet moeten verbranden. U kunt dus niet zelf bepalen waar het vet wordt verbrand.

Nee, sporten/bewegen is niet alleen van invloed op het gewicht, maar ook op de (mentale en fysieke) gezondheid. (Zie de veelgestelde vragen over voeding.)

Vragen voor naasten

Nee, dit is niet mogelijk. Een arts moet uw naaste doorverwijzen. Dit kan de huisarts zijn of een medisch specialist. Wanneer uw naaste graag wil worden doorverwezen kan hij/zij de huisarts bijvoorbeeld vertellen dat hij/zij openstaat voor een behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek.

U kunt uw naaste wijzen op onze website. Hier staat alle informatie over wat we doen en hoe uw naaste hiervoor in aanmerking kan komen.

Dit kan helaas niet in het ziekenhuis. U kunt ervoor kiezen om een hotel te boeken in de omgeving van het ziekenhuis. Dit kunt u zelf regelen, samen met uw naaste.

De resultaten van de behandeling zijn verschillend. De meeste patiënten verliezen gewicht op verantwoorde wijze. Wij streven ernaar dat patiënten 30 tot 35% van hun begingewicht verliezen. Dit zal de gezondheid aanzienlijk verbeteren. Een aantal van onze patiënten deelt graag hun resultaten en ervaringen met u op onze website.

Voor dringende zaken kunt u rechtstreeks contact opnemen met het ziekenhuis waar uw naaste is geopereerd. Natuurlijk kunt u voor spoed ook de huisarts(-enpost) bellen. Wilt u graag contact met ons opnemen? Bel dan naar onze vestiging bij u in de buurt.

U kunt uw naaste goed steunen na de operatie door te luisteren en goed met elkaar in gesprek te blijven. Stimuleer (zonder te pushen) uw naaste om goed voor zichzelf te zorgen. Patiënten die in behandeling zijn bij de Nederlandse Obesitas Kliniek kunnen hun naasten uitnodigen voor een zogenaamde ´VIP-sessie´. De sessie is bedoeld voor naasten van de patiënt en wordt gegeven door één van onze behandelaren. Hier wordt besproken hoe u het beste tot steun kunt zijn voor en na de operatie.

Wanneer u zich zorgen maakt om uw naaste, kunt u hierover met elkaar in gesprek gaan. Wanneer dit niet voldoende is, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Mijn NOK

U ontvangt per e-mail een uitnodiging voor het portaal. In deze e-mail staat een link naar het portaal en een tijdelijk wachtwoord waarmee u de eerste keer kunt inloggen. Daarna moet u een eigen wachtwoord aanmaken. Voor de veiligheid krijgt u elke keer dat u inlogt, een sms op uw telefoon met daarin een code. Deze moet u invullen bij het inloggen. Houd dus uw telefoon bij de hand.

Heeft u geen SMS ontvangen? Probeer uw telefoon te herstarten en controleer of u berichten ontvangt van andere contacten. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw behandellocatie.

Heeft u geen mail ontvangen? Controleer of het juiste e-mail adres bekend is bij uw behandellocatie. Wellicht zit uw postvak vol of is de e-mail terechtgekomen in de map ‘ongewenst’.

U kunt uw gegevens in Mijn NOK niet zelf aanpassen. Als uw gegevens niet (lijken te) kloppen, neem dan contact op met de kliniek waar u wordt behandeld.

Ja, indien u een ‘gevolmachtigd begeleider’ heeft, kan deze persoon toegang krijgen tot uw portaal. U kunt dit niet zelf. Neem hiervoor contact op met de kliniek.

Het is op dit moment niet mogelijk een afspraak te maken via Mijn NOK. U kunt in ons patiëntenportaal wel uw persoonlijke gegevens en informatie over uw afspraken inzien.

Nee. Medische informatie is vertrouwelijk. Daarom hebben u en uw partner ieder een eigen Mijn NOK-account nodig.

Mijn NOK is een beveiligd patiëntenportaal. Wij maken gebruik van een 2-factorauthenticatie. Dit betekent dat u na het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord, ter controle ook een verificatiecode moet invullen. Deze ontvangt u per sms. Dit is een extra stap om uw identiteit te controleren en is wettelijk verplicht.

U heeft per e-mail een uitnodiging ontvangen voor het portaal. In deze e-mail staat een link naar het portaal en een eenmalig wachtwoord waarmee u uw account kunt activeren. Nadat u bent ingelogd kunt u een eigen wachtwoord instellen.

Bij het inloggen vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Voor de veiligheid sturen wij u via sms een verificatiecode toe. Dit is een 6-cijferige code die u invult op het inlogscherm. Zo kunnen wij controleren of u het echt bent. Deze dubbele controle heet tweefactorauthenticatie en is wettelijk verplicht.

In de rechterbovenhoek van de informatieblokken ziet u een vergrootbutton (de diagonale pijltjes). Door hierop te klikken ziet u het blok in een vergrote weergave. U komt weer terug in de originele weergave door op de verkleinbutton (het kruis) te klikken. U kunt ook CTRL ingedrukt houden en dan scrollen met uw muis.

Mijn NOK werkt goed op de gangbare internetbrowsers zoals Google Chrome en Mozilla Firefox. Werkt het portaal niet? Dan kunt u overwegen uw browser te updaten.

Inhoud laatst gewijzigd: 24-06-2024

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


· · Cookie voorkeuren · ·

· ·

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.3/0611