Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met morbide obesitas

Cliëntenraad

Hoe kunnen we de kwaliteit van onze zorg nog verder verbeteren? Dat is de vraag waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt. Zij zorgen ervoor dat de belangen van de patiënt gehoord worden. Het advies van de cliëntenraad komt terecht bij de Raad van Bestuur van de NOK. Zo wordt aandacht gegeven aan de belangen van de patiënt.

Wat doet de cliëntenraad precies?

De hoofdtaak van de cliëntenraad is het behartigen van de belangen van de cliënten van de Nederlandse Obesitas Kliniek. De raad bestaat geheel uit ex-cliënten, dus alle leden van de raad zijn in die zin ook ervaringsdeskundigen. De leden van cliëntenraad bezoeken ieder jaar alle vestigingen van de NOK in Nederland om te spreken met cliënten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken zij specifieke onderwerpen en worden er vragen gesteld om voor de NOK helder te krijgen wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Vervolgens geeft de cliëntenraad op basis van deze informatie adviezen aan de Raad van Bestuur. Waar mogelijk worden deze adviezen uitgevoerd en toegepast door de Raad van Bestuur. Deze adviezen kunnen gaan over het aanpassen van de diverse onderdelen van het begeleidingstraject, het verbeteren van de voorzorg en de nazorg of specifieke aandacht voor bepaalde groepen cliënten.

Wie zit er in deze raad?

De cliëntenraad van de Nederlandse Obesitas Kliniek bestaat uit Marjon Bainbridge-Engelbregt (voorzitter), Mildred de Vaan, Riccardo Meloni, Jan Hoondert en Marijn Wierda.

Wilt u contact opnemen met de cliëntenraad?

Vul het contactformulier hieronder in om uw vraag aan de cliëntenraad te stellen.

Let op: dit formulier is bestemd voor (oud-)patiënten van de Nederlandse Obesitas Kliniek en is niet bedoeld voor klachten. Indien u een klacht heeft, kijkt u dan de de pagina Klachten & Privacy.Velden met een * zijn vereist.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


Klachten & Privacy · Cookie Policy · ZorgMail · Downloads

English · Türkçe · عربى

© 1996 - 2021 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met morbide obesitas v4.1/1209