Medisch Psychologische Raad (M.P.R.)

Hoe kunnen we onze protocollen en behandelprogramma’s blijven verbeteren? Dat doen we met onze Medisch Psychologische Raad (MPR). Deze raad bestaat sinds 2010 en komt elke maand bij elkaar om evaluaties en verbeteringen te bespreken. Daardoor blijven onze behandelprogramma’s actueel en kunnen we kwaliteitszorg bieden.

Wie zit er in deze raad?

In deze raad zit een vertegenwoordiger van elke discipline binnen de NOK. Andere leden van de werkgroep zijn de medisch directeur, operationeel manager en inhoudelijk adviseur.

Wat doet de MPR precies?

  • De raad verbetert continu protocollen en behandelprogramma’s. Dit gebeurt aan de hand van ervaringen van patiënten, ervaringen van medewerkers, de actuele cijfers en de laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied.
  • De raad onderzoekt of de medewerkers interne bijscholing willen. Zo ja, dan zorgen zij voor de nodige scholing.
  • Twee keer per jaar is er een overleg met de overige adviseurs en specialisten die betrokken zijn bij de NOK en de MPR. In dit overleg bespreken zij de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Ook kijken ze wat de NOK kan doen om de behandelprogramma’s op basis van deze inzichten aan te scherpen.

Wie zitten er in de MPR?

Samenstelling Medisch Psychologische Raad

Voorzitter, Medisch Directeur Dr. Ignace Janssen, bariatrisch chirurg
Secretaris, Inhoudelijk adviseur Drs. Hilde Jans, psycholoog
Namens directie Drs. Kobus Dijkhorst, algemeen directeur
Operationeel Manager Saskia Schrauwen
Internist Dr. Lioe-Ting Dijkhorst-Oei
Internist Dr. Hans de Boer
Psycholoog Priscilla Smets, MSc
Arts Drs. Tim van Tuil
Chirurg Dr. Dingeman Swank
Bewegingsdeskundige Jelle Kortleven
Klinisch Psycholoog Drs. Peter Daansen
Diëtist Marieke van der Poel