Over obesitas

Obesitas wordt omschreven als “een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s” (PON, 2010, p. 19). De overmatige vetstapeling wordt veroorzaakt door een verstoring in de energiebalans, de hoeveelheid voedsel die wordt geconsumeerd overstijgt de hoeveelheid die nodig is voor de lichamelijke activiteit. Obesitas is sinds 1998 officieel geregistreerd als chronische ziekte.

Wanneer heeft iemand obesitas?

Meetlint

Met de ‘Body Mass Index’ (BMI) kan de verhouding tussen de lengte en het gewicht van een persoon worden berekend. Deze berekening geeft een goede indicatie of er sprake is van (ernstig) overgewicht. Bij een BMI tussen de 18,5 en de 25 is sprake van een gezond gewicht, bij een BMI tussen de 25 en de 30 heeft men overgewicht en een BMI van 30 of hoger betekent dat men obesitas heeft. Wanneer de BMI 40 of hoger is spreken we van morbide obesitas, ofwel ziekelijk overgewicht. Ook bij een BMI van 35 kan er sprake zijn morbide obesitas, indien zich door overgewicht veroorzaakte gezondheidsklachten voordoen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan diabetes, gewrichts-problemen, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Hoewel de BMI herkenningspunten levert die indicatief zijn voor gezonde gewichtsniveaus, kan het niet worden toegepast bij zuigelingen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, personen die ernstig ziek zijn, atleten en volwassenen ouder dan 74 jaar.

Bereken uw BMI

Met de calculator hieronder kunt u uw eigen BMI berekenen, voorzien van een passend advies (‘meer informatie’).

BMI Calculator


Meetgegevens op basis van de Zorgstandaard Obesitas 25-11-2010

Symptomen

Obesitas is méér dan alleen een overmatige vetstapeling in het lichaam. Het gaat zonder uitzondering gepaard met diverse fysieke en psychische klachten. Hieronder staan een aantal veelvoorkomende gezondheidsklachten en symptomen die zich daarbij voor kunnen doen.

Herkent u een of meerdere van deze symptomen, aarzel dan niet om dit te melden bij uw arts. Hij of zij kan u vertellen of dit te maken heeft met uw overgewicht.

Let op: symptomen kunnen verschillen per persoon, onderstaande klachten en symptomen zijn indicatief en niet compleet. Raadpleeg uw arts indien u twijfelt.

Symptomen obesitas

SuikerziekteVaak dorst en veel plassen, veel moe zijn, rode en branderige ogen, wazig, dubbel of slecht zien, slecht genezende wondjes, kortademigheid, pijn in de benen bij het lopen, infecties die vaak terugkomen.
Verhoogd cholesterolWeinig tot geen symptomen, maar leidt zonder behandeling tot hart- en vaatziekten.
Hoge bloeddrukHoofdpijn, oorsuizingen, hartkloppingen, dansende vlekjes voor de ogen, neusbloedingen, kortademigheid, spierzwakte en krampen.
Hart- en vaatziektenPijn op de borst bij inspanning en/of in rust, last van misselijkheid en/of zweten, vermoeidheid, kortademigheid, vocht vasthouden, prikkelhoest bij platliggen, slapeloosheid, duizeligheid, pijn in de benen.
SlaapapneuLuid snurken, slaperigheid overdag, onrustige slaap, perioden van ademstilstand, hoofdpijn in de ochtend, depressieve klachten, problemen op het gebied van de sexualiteit.
Onvruchtbaarheid (vrouwen)Acne, beharing op vreemde plaatsen, onregelmatige cyclus, uitblijven van de menstruatie.
Onvruchtbaarheid (mannen)Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mannen met overgewicht en obesitas een verminderde zaadkwaliteit hebben.
ArtrosePijn en/of stijfheid van heupen, enkels en knieën.
Andere mogelijke klachtenRugpijn, depressie, migraine, astma, maagzuurbranden en jicht.

Oorzaken

Zwaarlijvigheid is over het algemeen een resultaat van een combinatie van factoren. Een aantal mogelijke factoren zijn:

  • Energierijk dieet
  • Beperkte lichaamsbeweging en zittende levensstijl
  • Onderliggende ziekte (bijvoorbeeld de ziekte van Cushing)
  • Eetziektes zoals eetbuienstoornis
  • Toename van de hoeveelheid koolhydraten in de voeding, met name fructose
  • Stress
  • Te weinig slaap
  • Genetische aanleg

Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen van het overgewicht en de gezondheidsklachten voor mensen met obesitas zijn vergaand. Het veroorzaakt een achteruitgang van de kwaliteit van leven. Dagelijkse activiteiten worden erg moeilijk of zelfs onmogelijk. Verder spelen vaak psychische problemen een rol. Een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en depressiviteit komen vaak bij obese mensen voor. Naast de persoonlijke problemen vormt obesitas ook een steeds groter maatschappelijk probleem. Zo wordt tegenwoordig 10% van de ziektelast in Nederland veroorzaakt door obesitas of aan overgewicht gerelateerde gezondheidsklachten, waardoor er sprake is van een aanzienlijke toename van aan obesitas gerelateerde zorgkosten.

Behandeling

Obesitas is een chronische aandoening waar gelukkig wat aan gedaan kan worden. De aanbevolen behandeling is in feite een programma voor een leefstijlverandering, in combinatie met een operatie. U leert uw leven gezond in te richten en aan te passen aan de verrichte maagoperatie. Gezond wil zeggen dat u leert normaal te bewegen en normaal te eten.

Sessie

Als gevolg van de operatie en een gezond leefpatroon zal het gewicht blijvend verminderen en zullen medische klachten en risico’s verminderen en mogelijk zelfs verdwijnen. Bovendien zal de kwaliteit van uw leven sterk verbeteren. U merkt dat u winst boekt. En dat is misschien nog wel de belangrijkste stimulans om de verandering in het dagelijks leven door te zetten. De combinatie van uw doorzettingsvermogen en onze begeleiding zal er voor zorgen dat uw dagelijks eet- en leefpatroon positief verandert. Zo krijgt u controle over uw gewicht zonder dat u daar steeds bewust mee bezig hoeft te zijn.

De NOK biedt deze behandeling voor (morbide) obese patiënten. De behandeling in combinatie met een operatieve ingreep wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed.

Lees meer over onze behandeling

Ons behandelprogramma

Onze behandeling is gericht op meer dan afvallen alleen. Centraal staat een ingrijpende verandering van uw levensstijl, ondersteund door een operatieve ingreep.
U leert uw leven gezond in te richten en aan te passen aan de verrichte maagoperatie.

Aanmelden

U moet via een arts naar ons verwezen worden. Dit kan worden gedaan door een huisarts, medisch specialist of medisch adviseur van uw zorgverzekeraar. U kunt uw huisarts bijvoorbeeld vertellen dat u een behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek overweegt.

Laden...