De Nederlandse Obesitas Kliniek

De Nederlandse Obesitas Kliniek is in Nederland de grootste en meest gespecialiseerde, zelfstandige kliniek voor de behandeling van mensen met ernstig overgewicht. Samen met onze partners, medisch specialisten en professionals lopen wij al sinds 1993 voorop in de behandeling van obesitas. Daarbij staat verandering van levensstijl centraal.

Overgewicht vormt in Nederland een steeds groter maatschappelijk probleem. Steeds meer mensen hebben (beginnend) overgewicht door een verstoorde energiebalans.

Ernstig overgewicht (obesitas genoemd) komt voor bij ruim 800.000 mensen in Nederland. Daarmee is overgewicht ook een groot individueel probleem in Nederland. Immers de kwaliteit van leven neemt geleidelijk af en in toenemende mate verslechtert de gezondheid van mensen met ernstig overgewicht.

De Nederlandse Obesitas Kliniek ziet het als haar missie zich te profileren als landelijk expertisecentrum op het gebied van de behandeling van (morbide) obesitas. Door nauwe samenwerking met topklinische ziekenhuizen biedt de Nederlandse Obesitas Kliniek state-of-the-art zorg.

De behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek wordt door een team van specialisten verzorgd. Het team bestaat uit een internist, psycholoog, chirurg, arts, diëtist, bewegingsdeskundige en een zorgcoördinator.

Speciale aandacht gaat uit naar diabetespatiënten. Wij hebben aangetoond dat gewichtsverlies bij mensen met suikerziekte ervoor zorgt dat patiënten minder medicatie nodig hebben. Bovendien verbetert hun kwaliteit van leven.

Ons behandelprogramma

Onze behandeling is gericht op meer dan afvallen alleen. Centraal staat een ingrijpende verandering van uw levensstijl, ondersteund door een operatieve ingreep.
U leert uw leven gezond in te richten en aan te passen aan de verrichte maagoperatie.

Aanmelden

U moet via een arts naar ons verwezen worden. Dit kan worden gedaan door een huisarts, medisch specialist of medisch adviseur van uw zorgverzekeraar. U kunt uw huisarts bijvoorbeeld vertellen dat u een behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek overweegt.

Contactinformatie

Nederlandse Obesitas Kliniek
Postbus 601
3700 AP Zeist
Tel 088 88 32 444 (alleen algemene vragen)
Fax 030 69 86 099

Verwijzers

Bent u (huis)arts en wilt u een patiënt naar een van onze vestigingen doorverwijzen? Via onze website kunt u direct een verwijsformulier downloaden.

Download verwijsformulier
Laden...