Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Over de behandeling

De behandeling kent verschillende fasen. Hier leest u meer over de verschillende fasen rond de behandeling: van voorlichtingsgesprek tot multidisciplinaire screening en van operatie tot natraject.

Voorlichting

Nadat de verwijzing bij ons binnen is of wanneer de patiënt een online informatiebijeenkomst heeft bijgewoond, krijgt de patiënt een video toegestuurd. In deze video krijgt de patiënt informatie over onze behandeling van obesitas. We bespreken de multidisciplinaire screening, de fasen in de behandeling en de veranderingen die de patiënt zal doormaken. De patiënt kan vervolgens voor zichzelf de afweging maken: wil ik dit traject ingaan of liever (nog) niet? Patiënten ervaren dit gesprek als zeer verhelderend.

Multidisciplinaire screening

Tijdens de multidisciplinaire screening wordt een patiënt onderzocht door een team van professionals: een arts, diëtist, en psycholoog. Dit wordt gepland in één dagdeel. Op basis van alle informatie stellen wij een advies op. Hierbij hanteren we niet alleen de criteria van de IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity), maar ook criteria die de motivatie van de patiënt inschatten. Eet- en bewegingsgedrag uit het verleden spelen een rol bij de besluitvorming. Als verwijzer krijgt u een schriftelijk advies.

Voorbereidend traject

Wanneer we een positief advies geven over de behandeling, starten we met een aantal bijeenkomsten. We bereiden de patiënt voor op veranderingen in leefstijl en kijken naar de toekomst. We maken duidelijk wat we van de patiënt verwachten als het gaat om de verandering van gedrag. Ook maken we eventuele struikelblokken inzichtelijk. Doel is de patiënt te motiveren tot het maken van een omslag in zijn manier van leven: de eerste wijzigingen in leefstijl worden al toegepast. Ook bereiden we de patiënt voor op de operatie en daarna.

Operatie

De meest gekozen operatietechniek is een gastric bypass. Soms wordt gekozen voor een gastric band of een gastric sleeve. Een nieuwe operatietechniek is de SADI. De operatie wordt uitgevoerd door ervaren chirurgen in een bekend ziekenhuis. De chirurg bepaalt welke operatie voor een patiënt het meest geschikt is. Dit advies volgt uit de eerdergenoemde multidisciplinaire screening.

Aanpassen leefstijl en consolidatie

Na de operatie gaat de patiënt aan de slag met het vervolgtraject. Hij leert andere eet- en leefgewoonten aan. De eerste resultaten van de veranderingen worden langzaam zichtbaar. Patiënten vallen af, voelen zich beter en hebben minder gezondheidsklachten. Ze wennen aan een nieuwe leefstijl en aanpassingen als gevolg van de operatie. Het nieuwe gedrag wordt een automatisme. Wanneer een patiënt een terugval heeft, leert hij of zij hiermee om te gaan zonder de motivatie te verliezen. Zo krijgt de patiënt een gezond zelfbewustzijn. De gezondere leefstijl kost geen extra inspanning meer en de patiënt is zodanig in gedrag veranderd dat het een tweede natuur is geworden om goede keuzes te maken. Deze situatie vraagt echter langdurige aandacht en begeleiding. Deze fase duurt ongeveer 2 jaar.

Langdurige begeleiding

Gewicht verliezen en verlies behouden vraagt nog lange tijd aandacht en inzet van de patiënt Een nieuwe leefstijl gaat dan ook in sommige gevallen gepaard met korte terugval en verlies van motivatie bij de patiënt. Daarom blijft de NOK na de intensieve multidisciplinaire behandeling de patiënt nog 5 jaar na de operatie volgen. Door middel van een jaarlijkse medische controle monitoren we hoe het met de patiënt gaat. Als terugval dreigt of is ingezet, kijken we samen met de patiënt hoe we kunnen bijsturen. Vanzelfsprekend blijven wij voor de patiënt beschikbaar via telefoon, internet en e-mail. Ook worden alle resultaten jaarlijks voor onderzoeksdoelstellingen bekeken.

Inhoud laatst gewijzigd: 13-07-2023

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


Klachten & Privacy · Cookie Policy · Cookie voorkeuren · ZorgMail · Downloads

English · Türkçe · عربى

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.2/0921