Nieuws

Nieuws van de Nederlandse Obesitas Kliniek

Nederlandse Obesitas Kliniek op 13e Langerhans Symposium

Op 20 en 22 juni zal de Nederlandse Obesitas Kliniek weer vertegenwoordigd zijn op het grootste diabetes evenement van Nederland in Utrecht en Zwolle. De titel van het symposium is dit jaar ‘Zin en onzin in de diabeteszorg’. Voor meer informatie over de locaties, het programma en aanmelden, zie http://www.diabetes2.nl/nl/onderwijs/13e_langerhans_symposium_2017/home.html

Elsevier-8-25-2-2017Elsevier-8-25-2-2017

Nederlandse Obesitas Kliniek trots op score in Elsevier-onderzoek

Het aanbod van particuliere klinieken groeit snel, maar hoe goed doen ze hun werk? Elsevier vergelijkt in het onderzoek diverse ingrepen, waaronder bariatrische chirurgie. De gebruikte gegevens leveren de klinieken wettelijk verplicht aan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). NOK Zuid in Heerlen (voorheen Brunssum) onderscheidt zich met achttien andere particuliere klinieken met het […]

Maagbandoperatie voor kinderen ethisch verantwoord?

In de afgelopen jaren hebben twintig kinderen van 14, 15 en 16 jaar een maagband operatie ondergaan in het Maastricht UMC. Dit ziekenhuis is tot noch toe het eerste, en het enige, ziekenhuis dat deze operaties uitvoert op kinderen. De discussie over de ethiek van de ingreep bij kinderen is inmiddels ook binnen de Nederlandse […]

Nederlandse Obesitas Kliniek aanwezig op Dag van de Eerstelijn

Op woensdag 18 januari is de Nederlandse Obesitas Kliniek aanwezig op de Dag van de Eerste Lijn in Egmond aan Zee. Het thema is Praktisch aan de slag: “Doen is het nieuwe denken’. Voor de eerste lijn komen er steeds meer tools, vragenlijsten, werkwijzen en richtlijnen beschikbaar ten aanzien van praktijkorganisatie, samenwerking, persoonlijk functioneren en […]

Turkse voorlichtingsavond

Turkse voorlichtingsavond obesitas/ Obezite hakkında bilgilendirme akşamı Let op: de informatie wordt gegeven in het Turks. Nederlandse Obesitas Kliniek, Obesitas Centrum Amsterdam ve OLVG West tarafından 16 kasimda mide ameliyatlı obezite tedavisi hakkında bir bilgilendirme akşamı düzenlenmiştir. Bu etkinliğin dili Türkçe’dir ve saat 19:00 – 20:30 arası OLVG West konumunda (eski Sint Lucas Andres hastanesi) […]