Onze behandeling

Onze behandeling van obesitas is gericht op meer dan afvallen alleen. Centraal staat een ingrijpende verandering van uw levensstijl, ondersteund door een operatieve ingreep. U leert uw leven gezond in te richten en aan te passen aan de verrichte maagoperatie. Gezond wil zeggen dat u leert normaal te bewegen en normaal te eten. Als gevolg van de operatie en een gezond leefpatroon zal het gewicht blijvend verminderen en zullen medische klachten en risico’s verminderen en mogelijk zelfs verdwijnen. Bovendien zal de kwaliteit van uw leven sterk verbeteren. U merkt dat u vooruitgang boekt. En dat is misschien wel de belangrijkste stimulans om de verandering in het dagelijks leven door te zetten. De combinatie van uw doorzettingsvermogen en onze begeleiding zal ervoor zorgen dat uw dagelijks eet- en leefpatroon positief verandert. Zo krijgt u weer controle over uw gewicht zonder dat u daar steeds bewust mee bezig bent.

Patienten

De werkwijze van de NOK kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit en een multidisciplinaire aanpak. Multidisciplinair houdt in dat u wordt geadviseerd en behandeld door een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden. Zo zult u te maken krijgen met een internist, psycholoog, chirurg, arts, diëtist en bewegingsdeskundige. Allen zijn gespecialiseerd in de behandeling van obesitas en beschikken over jarenlange ervaring. De deskundigen hebben regelmatig gezamenlijk overleg over uw situatie en passen hier de behandeling op aan. Zo bent u altijd verzekerd van de best mogelijke zorg. Met onze multidisciplinaire teams hebben we inmiddels al vele patiënten succesvol behandeld.

Het is wetenschappelijk bewezen dat blijvende resultaten het best behaald kunnen worden wanneer we u gedurende een langere periode begeleiden. Onze behandeling duurt om die reden in totaal zeven jaar. Het eerste traject van twee jaar, waarin de operatieve ingreep plaatsvindt, is het meest intensief. De focus ligt in deze periode op gewichtsverlies en een ingrijpende verandering van uw levensstijl. Hierna volgt een begeleidende periode van vijf jaar waarin we u blijven volgen. Het totale traject vraagt professionele begeleiding en veel doorzettingsvermogen van onze patiënten. Daarom stimuleren en motiveren wij u niet alleen individueel, maar ook door middel van gezamenlijke sessies met andere patiënten. Samen doorloopt u het behandeltraject vanaf het begin tot het eind. Uit ervaring is gebleken dat onze patiënten hierin veel steun bij elkaar vinden.

Bent u verwijzer?

Op de pagina voor verwijzers treft u meer informatie over de behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek

Onderdelen behandelprogramma

Hieronder leest u meer over alle fasen van ons behandelprogramma.

Professionals

Beweegsessie

De behandeling van obesitas wordt door een team van specialisten verzorgd om u te helpen uw gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Dit team bestaat uit een internist, psycholoog, chirurg, arts, diëtist en bewegingsdeskundige. De individuele teamleden werken volgens een methodiek van een volledig afgestemde behandeling.

Hieronder treft u een overzicht van alle specialisten die betrokken zijn bij de behandeling.

Operatietechnieken

Preoperatief

Een operatie is onderdeel van de behandeling van obesitas. Er zijn verschillende soorten operaties mogelijk. Tijdens de screening krijgt u hierover informatie en advies. De chirurg beslist of een operatie in uw geval zinvol is en zal u vervolgens uitleggen welke operatie het beste bij u past. Aan iedere operatie zijn specifieke voor-, nadelen en risico’s verbonden. De chirurg zal u hierover uitgebreid informeren. Om u een beeld te geven van welke soorten operatieve ingrepen aan het maag-darmstelsel er worden uitgevoerd door onze chirurgen, hebben we de drie meest voorkomende kort uiteengezet.

De informatie op deze website is globaal en vervangt in geen enkel geval de opinie en het advies van een bevoegd arts. Uw bariatrisch chirurg informeert u over de exacte specificaties.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een behandelprogramma bij de NOK dient u een Body Mass Index (BMI) te hebben van 40 of hoger. Of u ook in aanmerking komt voor een operatieve ingreep aan het maag-darmstelsel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Met een BMI van 35 of hoger kunt u toch in aanmerking komen voor behandeling. In dat geval moet er wel sprake zijn van ernstige gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan uw gewicht, waardoor een behandeling van levensbelang is.

Met behulp van de vragenlijst hieronder kunt u een indicatie krijgen of u in aanmerking komt voor behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Vragenlijst behandeling


Indicatie

Let op: de conclusie aan de hand van de door u ingevulde antwoorden is slechts een indicatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Of u geschikt bent voor behandeling moet te allen tijde worden beoordeeld door medisch personeel.

Wachttijd

De Nederlandse Obesitas Kliniek kent in principe geen wachttijd. Vanaf het moment dat uw verwijzing bij ons binnenkomt wordt u doorgaans binnen 5 werkdagen bericht en start uw behandeltraject.

Vergoeding

De behandeling van obesitas door de Nederlandse Obesitas Kliniek wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Als u na de uitgebreide screening in aanmerking komt voor de behandeling, vergoedt uw verzekering de gehele behandeling. Hiervoor heeft u wel een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of medisch adviseur van uw zorgverzekeraar. Meer daarover leest u hier.

Iedere zorgverzekeraar heeft andere regels voor vergoedingen. Om zeker te weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u het best zelf contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Video

Bekijk onderstaande korte film om meer te weten te komen over de behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek. Aan de hand van interviews met onder andere onze algemeen directeur en medisch directeur wordt ingegaan op ons behandelprogramma en de chirurgische ingreep. Daarnaast hebben we enkele oud patiënten gevraagd om in de film te vertellen over hun ervaringen bij de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Geen video? Bekijk de video op Youtube.

Contactinformatie

Nederlandse Obesitas Kliniek
Postbus 601
3700 AP Zeist
Tel 088 88 32 444 (alleen algemene vragen)
Fax 030 69 86 099

Verwijzers

Bent u (huis)arts en wilt u een patiënt naar een van onze vestigingen doorverwijzen? Via onze website kunt u direct een verwijsformulier downloaden.

Download verwijsformulier
Laden...