Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Nieuws

Wachttijden Obesitas Kliniek

Vrijdag 24 december 2021 –

Wachtlijsten maagverkleining, gastric bypass, gastric sleeve en SADI

Ondanks het feit dat wij onze normale OK capaciteit met meer dan 20% hebben uitgebreid, geldt ook voor de Nederlandse Obesitas Kliniek dat wij te maken hebben met een wachtlijst in de ziekenhuizen waar wij mee samenwerken. Dit geldt voor een gastric bypass, gastric sleeve en SADI operatie. Wanneer u zich aanmeldt dan sluit u onderaan aan in de lijst. Wij zullen, zodra het weer kan, de lijst van boven naar onder gaan afwerken, zodat de langst wachtenden als eerste worden geholpen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn er in ieder geval klaar voor om na deze grote COVID-drukte een enorme inhaalslag te maken.

Het heeft dus zeker zin om alvast in gesprek te gaan met uw huisarts voor een verwijzing of u aan te melden voor een online informatiebijeenkomst. Tijdens onze voorlichtingen vertellen we u graag alles over onze multidisciplinaire aanpak.

Bekijk onze agenda

Start tijdens het wachten alvast met de voorbereidingsfase

Dat u niet geopereerd kunt worden, betekent niet dat dit verloren tijd is. U kunt namelijk al starten met de voorbereidingsfase:

  • Voorbereidende (online) bijeenkomsten: Tijdens de bijeenkomsten bereiden we u voor op de verandering in leefstijl.
  • Gesprekken met onze specialisten: We zullen het met u hebben over uw toekomst en uw motivatie om te veranderen. Bovendien leggen we uit wat we van u verwachten en wat mogelijke struikelbrokken zijn. Zo willen we u motiveren om uw leefstijl écht aan te passen.
  • Voorbereiding op de operatie en vervolgtraject: In deze periode zullen we u ook voorbereiden op de operatie en de periode die hierna volgt.
  • Eigen voorbereiding: U kunt uzelf in deze fase ook lichamelijk gaan voorbereiden. Door bijvoorbeeld oefeningen te doen, maakt u de impact van de operatie kleiner en de gedragsverandering makkelijker.

Meld u aan voor een vrijblijvende voorlichting

Wilt u meer informatie over het traject en wat de wachtlijsten voor u betekenen? In onze gratis voorlichtingen leggen we u alles uit en beantwoorden we graag u vragen.

Bekijk onze agenda

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


Klachten & Privacy · Cookie Policy · Cookie voorkeuren · ZorgMail · Downloads

English · Türkçe · عربى

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.2/0921