Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Nieuws

Scholingsavond bariatrie Vitalys Obesitas Centrum

Maandag 2 februari 2015 –

‘Een bariatrische ingreep, de gezamenlijke zorg voor de patiënt’

De laatste jaren neemt het aantal mensen met ernstig overgewicht, ook wel morbide obesitas genoemd, snel toe. Morbide obesitas is een chronische ziekte, waar één op de tien Nederlanders mee kampt. Hiermee is overgewicht een veelvoorkomend probleem in de huisartsenpraktijk.

Mensen met morbide obesitas hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen en ernstige ziekten door hun extreme overgewicht. Gelukkig kan er wat aan gedaan worden. Dit is altijd een intensief levenslang traject waarin leefstijlverandering centraal staat. In sommige gevallen is een operatie nodig om het gewenste gewicht en gezondheid te bereiken.

Uw rol als huisarts

Tijdens deze scholingsavond op maandag 9 maart, georganiseerd door het Vitalys Obesitas Centrum, staat de bariatrische ingreep centraal. We nemen u mee door de gehele keten van deze behandeling. Want zowel voor als na de behandeling speelt u, als huisarts, een belangrijke rol in het leven van de patiënt die een dergelijke ingreep ondergaat. Graag werken we met u samen om de patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op wat er komen gaat, maar ook om mogelijke complicaties na de ingreep te voorkomen en wanneer noodzakelijk zo snel mogelijk te behandelen.

Programma scholingsavond 9 maart

Tijdens deze scholingsavond komen de oorzaken en (operatieve) behandelmogelijkheden van morbide obesitas aan bod. Wij leggen u uit aan welke criteria een patiënt moet voldoen om in aanmerking te komen voor bariatrische chirurgie en hoe u deze patiënt kunt verwijzen naar het Vitalys Obesitas Centrum.

Tevens laten wij u zien wat het effect van bariatrie is op diabetes mellitus en hypertensie en welke invloed het heeft op medicatiegebruik en vitamine- en mineralengehaltes. Wist u bijvoorbeeld dat er speciale multivitaminen ontwikkeld zijn voor batriatrische patiënten?

Als primeur presenteren wij u tot slot een eerste opzet van een speciaal softwareprogramma. Dit programma kan u straks ondersteunen om risicopatiënten in uw praktijk in kaart te brengen en obesitas preventief aan te pakken. Uiteraard is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Vitalys Obesitas Centrum

Het Vitalys Obesitas Centrum is het grootste zelfstandig bariatrisch centrum van Nederland. Hier worden mensen met ernstig overgewicht behandeld. Het Vitalys Obesitas Centrum werkt samen met Rijnstate, waar de operaties plaatsvinden, en met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK).

Graag zien wij u op maandag 9 maart! Vergeet u niet in te schrijven via het inschrijfformulier.

Programma 9 maart

17.45 uur Ontvangst
Broodjesbuffet
18.30 uur Welkom en inleiding
Ignace Janssen, bariatrisch chirurg en medisch directeur Vitalys Obesitas Centrum en NOK
18.50 uur Patiënt met morbide obesitas, wat nu?
Hilde Jans, psycholoog, coördinator inhoud NOK en specialist gedragsverandering en motiverende gespreksvoering
19.20 uur Welk traject volgt de patiënt bij Vitalys en De Nederlandse Obesitas Kliniek
Kristy Leenders, manager Vitalys Obesitas Centrum
19.40 uur Vormen van bariatrische chirurgie en complicaties
Frits Berends, bariatrisch chirurg en medisch directeur Vitalys Obesitas Centrum
20.10 uur Internistische zorg rondom de bariatrische patiënt
Hans de Boer, internist Rijnstate
Arianne van Bon, internist Rijnstate
20.40 uur Ondersteunende software voor HIS
Medworq
21.00 uur Gelegenheid om vragen te stellen
21.15 uur Afsluiting met hapje en drankje

Praktische informatie

Deze scholingsavond is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners uit de regio Arnhem en De Liemers. Ook andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met morbide obesitas zijn van harte welkom op de scholingsavond.

Accreditatie
Voor deze scholingsavond wordt voor huisartsen accreditatie aangevraagd bij KNMG (ABAN). Voor praktijkondersteuners wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvPO.

Inschrijven
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze scholingsavond. U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Locatie
Auditorium (route 81)
Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

Organisatie en informatie
Studie Congrescentrum Rijnstate
Postbus 9555
Telefoon: 088- 005 7840
E-mail: scc@rijnstate.nl
Twitter: @SCCRijnstate

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


· · Cookie voorkeuren · ·

· ·

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.3/0611