Nieuws

Afwijzing op basis van onze insluitcriteria

 - 

Naar aanleiding van verschillende berichten in de media over het afwijzen van een patiënt die te licht werd bevonden voor behandeling door de Nederlandse Obesitas Kliniek geeft onderstaand bericht meer duidelijkheid over de uit- en (dus) insluitcriteria voor de behandeling van morbide obesitas.

De Nederlandse Obesitas Kliniek behandelt haar patiënten volgens internationaal opgestelde regelgeving aangaande bariatrie (chirurgie die tot doel heeft het gewicht te reduceren). Dit heeft tot gevolg dat we zeer specifieke insluitcriteria hanteren die bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een behandeling.

Deze regels omtrent bariatrische ingrepen zijn opgesteld voor de veiligheid en gezondheid van patiënten; ook al zijn de technieken in de afgelopen jaren sterk verbeterd, een maagoperatie is nog altijd niet zonder risico’s. De regels zijn ook wel bekend als de ‘IFSO-criteria’, omdat ze zijn opgesteld door de International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).

Een van de onderdelen van die criteria is de BMI (Body-Mass Index). Om in aanmerking te komen voor behandeling stellen de insluitcriteria dat iemand minimaal een BMI van 40 of hoger moet hebben. Uitzondering daarop zijn mensen met een BMI van 35 of hoger, die daarbij ernstige gezondheidsklachten hebben (de zogenoemde ‘comorbiditeiten’) zoals o.a. diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie en vormen van kanker.

Omdat er hiermee sprake is van een duidelijke scheidslijn komt het natuurlijk voor dat iemand nèt buiten deze insluitcriteria valt (zoals Fabiënne Zwaan). Dat is natuurlijk erg jammer, maar hoezeer we het iemand ook zouden gunnen: wij kunnen niet afwijken van internationale, door chirurgen opgestelde regels die de patiëntveiligheid moeten garanderen. Als Nederlandse Obesitas Kliniek kunnen we geen uitzonderingen maken.

Janna Buitenhuis schaatst weer na behandelingstraject NOK

Na een behandeltraject van een jaar bij de Nederlandse Obesitas Kliniek – met operatie vanwege morbide obesitas – is Janna enorm blij dat ze weer volop aan alle gezinsactiviteiten mee kan doen. “Vanwege mijn overgewicht heb ik veel in moeten leveren, terwijl ik nog maar 37 jaar ben. Maar door een grote gewichtsafname heb ik […]

Lees verder

Wetenschappelijk onderzoek Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) gepubliceerd

De  Nederlandse Obesitas Kliniek maakt sinds de oprichting gebruik van verschillende vragenlijsten om de vooruitgang van patiënten te monitoren. Vragenlijsten waarmee de kwaliteit van leven wordt gemeten zijn hier ook onderdeel van. Een aantal jaar geleden is besloten deze vragenlijsten ook in het kader van wetenschappelijk onderzoek te analyseren. Daarvoor is een arts-onderzoeker aangenomen. Het […]

Lees verder