Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Nieuws

Afwijzing op basis van onze insluitcriteria

Donderdag 19 mei 2016 – Naar aanleiding van verschillende berichten in de media over het afwijzen van een patiënt die te licht werd bevonden voor behandeling door de Nederlandse Obesitas Kliniek geeft onderstaand bericht meer duidelijkheid over de uit- en (dus) insluitcriteria voor de behandeling van morbide obesitas.

De Nederlandse Obesitas Kliniek behandelt haar patiënten volgens internationaal opgestelde regelgeving aangaande bariatrie (chirurgie die tot doel heeft het gewicht te reduceren). Dit heeft tot gevolg dat we zeer specifieke insluitcriteria hanteren die bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een behandeling.

Deze regels omtrent bariatrische ingrepen zijn opgesteld voor de veiligheid en gezondheid van patiënten; ook al zijn de technieken in de afgelopen jaren sterk verbeterd, een maagoperatie is nog altijd niet zonder risico’s. De regels zijn ook wel bekend als de ‘IFSO-criteria’, omdat ze zijn opgesteld door de International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).

Een van de onderdelen van die criteria is de BMI (Body-Mass Index). Om in aanmerking te komen voor behandeling stellen de insluitcriteria dat iemand minimaal een BMI van 40 of hoger moet hebben. Uitzondering daarop zijn mensen met een BMI van 35 of hoger, die daarbij ernstige gezondheidsklachten hebben (de zogenoemde ‘comorbiditeiten’) zoals o.a. diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie en vormen van kanker.

Omdat er hiermee sprake is van een duidelijke scheidslijn komt het natuurlijk voor dat iemand nèt buiten deze insluitcriteria valt (zoals Fabiënne Zwaan). Dat is natuurlijk erg jammer, maar hoezeer we het iemand ook zouden gunnen: wij kunnen niet afwijken van internationale, door chirurgen opgestelde regels die de patiëntveiligheid moeten garanderen. Als Nederlandse Obesitas Kliniek kunnen we geen uitzonderingen maken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


· · Cookie voorkeuren · ·

· ·

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.3/0611