Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Nieuws

Medewerking aan TV programma Obese

Woensdag 5 februari 2014 – Ook dit seizoen (2014) is de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) weer betrokken bij het programma Obese op RTL4. We lichten graag onze medewerking aan dit TV programma toe.

Met onze deelname aan het programma Obese willen we in de eerste plaats de bewustwording vergroten over obesitas. We willen de kijker een genuanceerder beeld geven van onze doelgroep. Het programma laat zien hoe morbide obesitas ontstaat en hoe gevarieerd de groep mensen is die vecht tegen overgewicht; het betreft personen uit alle sociale klassen. Obese doorbreekt het stigma over deze groep mensen bij de kijker.

Onze rol

Net als de afgelopen jaren worden alle deelnemers voor aanvang van het programma door een team van de NOK onderzocht. Er wordt gekeken op welk vlak (fysiek, mentaal, voeding) de focus van kandidaten zal liggen tijdens het programma. Onze arts, psycholoog en diëtiste zullen op de achtergrond betrokken blijven om de kandidaten te begeleiden en hen te ondersteunen in deze zware strijd. Niet alles wat achter de schermen plaatsvindt zal worden uitgezonden, het blijft immers TV. Verder worden alle kandidaten uitvoerig cardiaal gescreend. De cardiale check wordt dit jaar ook in beeld gebracht.

Operatie of intensieve begeleiding?

Binnen de NOK adviseren we patiënten met een dergelijk groot overgewicht, zoals de kandidaten bij Obese, een operatieve ingreep. Een programma als Obese laat zien hoe lastig het is om zonder operatieve ingreep (een zogenoemd regulier, of conservatief, programma) blijvend zoveel gewicht te verliezen. Dit lukt hier alleen onder zeer intensieve, voortdurende begeleiding. In de praktijk is dergelijke begeleiding niet haalbaar en is ondersteuning door middel van een operatieve ingreep noodzakelijk om tot zulk groot gewichtsverlies te komen. De afgelopen seizoenen heeft Obese laten zien dat het zeer intensieve programma bij ongeveer 60% van de kandidaten tot blijvend gewichtsverlies heeft geleid en daarmee tot een sterke verbetering van de kwaliteit van leven. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan welke patiënten baat kunnen hebben bij dit soort intensieve begeleiding (zonder operatie). Deze begeleiding is nu nog geen onderdeel van de richtlijnen voor behandeling van morbide obesitas.

Doelstelling

Het intensieve behandelprogramma zoals geboden in Obese is voor ons in de praktijk helaas niet te realiseren. Een dergelijke begeleiding is onbetaalbaar en op grote schaal niet haalbaar. Om individuele, intensieve en dagelijkse begeleiding te bieden, zouden de vergoedingen van verzekeraars vele malen hoger moeten liggen. Uiteraard zouden wij graag willen dat zulke begeleiding wel mogelijk is en vergoed wordt in Nederland. We willen verzekeraars dan ook laten inzien dat reguliere programma’s wel degelijk kunnen helpen. Zo hopen we te bereiken dat deze begeleiding – naast operatief ingrijpen – ook binnen de verzekerde zorg gaat vallen. Naar onze mening kunnen vooral mensen met minder ernstige vormen van obesitas daar in de toekomst veel profijt van hebben.

Wij zullen de kandidaten uit dit nieuwe seizoen weer blijven volgen en bij terugval of onvoldoende resultaat helpen om tot een blijvend verbeterde kwaliteit van leven te komen.

Directie Nederlandse Obesitas Kliniek

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


· · Cookie voorkeuren · ·

· ·

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.3/0611