Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Nieuws

Medewerking aan TV programma Obese

Maandag 31 oktober 2011 – Er blijken vele vragen te leven rondom de medewerking van de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) aan het programma Obese. Hieronder een uitleg over onze medewerking aan het TV programma.

Bij de aankondiging van het TV programma Obese hebben we direct besloten om onze medewerking te verlenen. Aangezien we als NOK veel kennis en expertise hebben over obesitas, leek het ons een goed idee om deze expertise ter beschikking te stellen aan het programma. En dan voornamelijk in het belang van de kandidaten. Daarnaast wilden we ook op deze manier een bijdrage leveren aan de awareness over deze doelgroep. Gelukkig was Eyeworks ook meer dan geïnteresseerd in onze advisering.

Voor aanvang van het programma hebben we als NOK alle deelnemers onderzocht om vast te stellen of deze kandidaten fysieke (cardiovasculaire) dan wel mentale (psychologische) risico’s zouden lopen bij deelname aan het programma. Daarnaast hebben we de programmamakers voorzien van kennis rondom obesitas welke van nut zou zijn bij de begeleiding van de kandidaten. Daarnaast zijn onze arts, psycholoog en diëtiste op de achtergrond betrokken geweest bij de begeleiding van de kandidaten waar nodig. Dit om de kandidaten te ondersteunen in deze zware strijd.

In onze eigen reguliere programma’s zijn wij als kliniek niet direct voorstander van het verliezen van een dergelijk gewicht in deze korte tijd. Dit omdat wij de intensieve, individuele begeleiding, zoals in het programma Obese, niet kunnen bieden. De reguliere programma’s van de NOK hebben tot doel ongeveer 5 – 10% gewichtsverlies en met name stabilisatie van het gewicht en dus geen verdere toename in gewicht. Natuurlijk hopen we dat mensen hun nieuwe leefstijl na de behandeling door de NOK blijven vasthouden en op die manier wellicht in de jaren erna nog extra gewicht kunnen verliezen.
Omdat de patiënten bij NOK alles veel meer op eigen kracht moeten doen, is intrinsieke motivatie noodzakelijk alvorens de gedragsverandering kan plaatsvinden.

Als iemand zoveel gewicht wil verliezen in korte tijd zoals in het programma Obese, dan is dagelijkse begeleiding noodzakelijk. Onder druk van dagelijkse, externe begeleiding lukt het mensen om door te zetten, ook op de moeilijke momenten. Daarnaast speelt het feit dat afhaken geen optie is bij de kandidaten van Obese natuurlijk ook een rol. In het begin heeft dit bijna bij alle kandidaten van Obese ook gewerkt om het intensieve programma vol te houden. Bij sommigen ging pas na maanden de knop om en was er toen pas voldoende intrinsieke motivatie om de extreme gedragsverandering vol te houden (NB nog steeds onder dagelijkse begeleiding). De gedragsverandering bij Obese richt zich net als in de programma’s van de NOK op bewegen en voeding. Ook het mentale aspect heeft bij alle kandidaten aandacht gehad; bij sommigen meer dan bij anderen. Niet alles wat achter de schermen heeft plaatsgevonden, is ook in beeld gebracht, het blijft immers TV.

Helaas is het in Nederland niet mogelijk om als zorginstelling dergelijke intensieve begeleiding te bieden. Simpelweg omdat er geen vergoedingen voor beschikbaar zijn. Als NOK maken we ons al jaren hard bij de zorgverzekeraars voor extra vergoedingen voor reguliere programma’s. Om individuele, intensieve en dagelijkse begeleiding te bieden, zouden de vergoedingen velen malen hoger moeten liggen. Natuurlijk zouden wij als NOK graag willen dat dergelijke begeleiding wel mogelijk is en vergoed kan worden in Nederland. We zijn daar ook voortdurend voor aan het strijden. Wellicht dat een dergelijk programma als Obese uiteindelijk kan bijdragen aan de overtuiging van de zorgverzekeraars dat extreem afvallen zonder chirurgische ingreep wel haalbaar is met dagelijkse, individuele en intensieve begeleiding.

Met vriendelijke groeten,
Directie Nederlandse Obesitas Kliniek

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


Klachten & Privacy · Cookie Policy · Cookie voorkeuren · ZorgMail · Downloads

English · Türkçe · عربى

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.2/0921