Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Nieuws

Niet iedereen zomaar onder het mes

Donderdag 30 juni 2011 – De Nederlandse Obesitas Kliniek en PsyQ gaan bij de behandeling van mensen met ernstig overgewicht samenwerken.

De nieuwe richtlijn die zij hebben ontwikkeld gaat over een integrale benadering van mensen met ernstig overgewicht die in aanmerking komen voor een gewichtsreducerende operatie. Door triage en het gebruik van een beslisboom is de selectie van mensen die in aanmerking komen voor een operatie aangescherpt. In de praktijk blijkt dat het vooraf detecteren van psychopathologie en intensieve begeleiding door een multidisciplinair team van belang is voor het slagen van de operatie.

Vooraf aan de operatie zal het multidisciplinaire team het eet- en beweeggedrag, de sociale context, psychische factoren en eventuele psychiatrische problematiek (psychopathologie) in kaart brengen. De uitkomst hiervan bepaalt of de operatie doorgang kan vinden. Zo blijkt dat psychische stabiliteit een belangrijke factor is voor het slagen van een dergelijke operatie. Dankzij de samenwerking tussen De Nederlandse Obesitas Kliniek en PsyQ kan psychopathologie ontdekt en behandeld worden. Dan pas vindt de operatie plaats. Soms kan een operatie dankzij deze behandeling zelfs worden voorkomen.

Ook het natraject is belangrijk en wordt uitgevoerd door het multidisciplinaire team. Na de operatie is verandering van leefstijl noodzakelijk. Als dat traject niet goed wordt begeleid zal ook de operatie geen blijvend succes bieden en zal het gewicht weer toenemen.

Er bestaan verschillende operatietechnieken: het plaatsen van een maagband, een maagverkleining of een gastric bypass. De chirurg bepaalt in overleg met de patiënt voor welke operatietechniek gekozen wordt. De operaties zijn en blijven risicovolle ingrepen, maar de techniek wordt inmiddels door ongeveer 20 zeer ervaren chirurgen in Nederland goed beheerst. De combinatie van operatief ingrijpen (ook de maagband) met intensieve begeleiding is aantoonbaar succesvol. De diagnostiek, de operatieve ingreep en het voor- en natraject worden door alle zorgverzekeraars vergoed.

De Nederlandse Obesitas Kliniek is sinds 1993 in Nederland de grootste en meest gespecialiseerde, zelfstandige kliniek voor de behandeling van mensen met ernstig overgewicht. De behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek wordt door een team van specialisten verzorgd. Het team bestaat uit een internist, psycholoog, mogelijk een chirurg, arts, diëtist, bewegingsdeskundige en een zorgcoördinator.

PsyQ biedt voor de meest voorkomende psychische klachten specialistische behandelprogramma’s. Doordat behandelaars gespecialiseerd zijn in één aandoening heeft PsyQ jarenlange ervaring en deskundigheid opgebouwd. Eetstoornissen en Obesitas is één van de specialisaties. In dit behandelprogramma werken psychologen, psychiaters, diëtisten en bewegingsdeskundigen samen. Zij werken met de beste kennis en de laatste behandelmethoden. PsyQ heeft 23 vestigingen in Nederland.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


· · Cookie voorkeuren · ·

· ·

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.3/0611