Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Nieuws

Wetenschappelijk onderzoek Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) gepubliceerd

Donderdag 22 juni 2017 – De  Nederlandse Obesitas Kliniek maakt sinds de oprichting gebruik van verschillende vragenlijsten om de vooruitgang van patiënten te monitoren. Vragenlijsten waarmee de kwaliteit van leven wordt gemeten zijn hier ook onderdeel van. Een aantal jaar geleden is besloten deze vragenlijsten ook in het kader van wetenschappelijk onderzoek te analyseren. Daarvoor is een arts-onderzoeker aangenomen.

Het eerste onderzoek is recent gepubliceerd in Obesity Surgery, het vakblad van de IFSO (Internationale Vereniging van Bariatrische Chirurgie). Doel van dit onderzoek was de kwaliteit van leven te meten voor en na de Roux-en-Y gastric bypass (RYGB). Mede omdat recente literatuur het effect van bariatrische chirurgie op de kwaliteit van leven in twijfel trok. De kwaliteit van leven werd in het NOK onderzoek gemeten met twee vragenlijsten, de RAND-36 en de Impact of Weight on Quality Of Life-lite (IWQOL-lite). De RAND-36 is een algemene vragenlijst om kwaliteit van leven te meten en de IWQOL-lite is een vragenlijst specifiek voor obese patiënten. Deze vragenlijsten werden voor en 15 maanden en 24 maanden na de RYGB afgenomen. Op dezelfde momenten werd gewicht gemeten.

In totaal werden in dit onderzoek 2147 patiënten geïncludeerd. De kwaliteit van leven verbeterde significant, zowel gemeten met de RAND-36 als met de IWQOL-lite. Uit het onderzoek bleek dat een hoge body mass index (BMI) is gerelateerd aan een lage kwaliteit van leven, zowel voor als na de operatie. Patiënten met een hogere ‘total body weight loss’ (totaal percentage gewichtsverlies) hadden niet alleen een betere kwaliteit van leven, de kwaliteit van leven verbeterde ook sterker. De relatie tussen gewichtsverlies en verbetering van kwaliteit van leven was sterker wanneer de IWQOL-lite werd gebruikt.

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit van leven duidelijk verbetert na een RYGB. Er is een duidelijke relatie tussen gewicht en kwaliteit van leven, waarbij een lager gewicht en een hoger gewichtsverlies een positieve relatie hebben met de kwaliteit van leven.


First publication of Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK)

Since the start of the Nederlandse Obesitas Kliniek several questionnaires are used to assess the progress of our patients. Among this questionnaires there are two evaluating quality of life. A few years ago it was decided to also use these questionnaires for a scientific purpose, for which a PhD candidate was hired.
Recently this scientific analysis was published in Obesity surgery, the official journal of IFSO (International Federation of Surgery for Obesity). Goal of the study was to assess Quality of Life before and after primary Roux-en-Y gastric bypass (RYGB), partly because previous publications have expressed doubts about the effects of RYGB on Quality of Life. In the study Quality of Life was measured using two different questionnaires: the RAND-36 and the Impact of Weight on Quality Of Life-lite (IWQOL-lite). The RAND-36 is a general questionnaire and the IWQOL-lite is a questionnaire specific for the obese population. Quality of Life was measured before surgery and 15 and 24 months after surgery; weight was measured at the same time points.
A total of 2147 patients were included in the study. The Quality of Life improved significantly after surgery, with the RAND-36 and IWQOL-lite. A higher body mass index, before and after surgery, was related to a lower Quality of Life. Patients with a higher total body weight loss had a higher Quality of Life. In addition the Quality of Life improved more when the total body weight loss was higher. The relationship between weight loss and improvement of Quality of Life was stronger when the IWQOL-lite was used.

Thus this study shows that the quality of life significantly improves after primary RYGB. Patients with higher weight loss not only have a better quality of life, they also show more improvement.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


Klachten & Privacy · Cookie Policy · Cookie voorkeuren · ZorgMail · Downloads

English · Türkçe · عربى

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.2/0921