Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Nieuws

Bariatrische chirurgie: effectieve behandeling van diabetes type 2 bij mensen met morbide obesitas

Dinsdag 15 oktober 2013 – Bariatrische chirurgie – een operatieve maagverkleining – zorgt bij mensen met morbide obesitas, die tevens diabetes mellitus type 2 hebben, vaak voor teruggang, of zelfs volledig herstel, van de insulineresistentie. Hierdoor hebben zij vaak al kort na de operatie geen insulinemedicatie meer nodig. Dit staat in de derde herziening van de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 die 4 oktober 2013 is verschenen. Het congres Morbide Obesitas, 20 jaar terug en 20 jaar vooruit! dat op 9 oktober jongstleden heeft plaatsgevonden, is uitgebreid ingegaan op de veelbelovende effecten van bariatrie. Maar ook op de psychologie van te veel eten, bewegen en beweeggedrag. Tevens vond er een discussie plaats over wat gezonde voeding nu precies inhoudt. De Nederlandse Obesitas Kliniek heeft het multidisciplinaire congres georganiseerd naar aanleiding van haar twintigjarige bestaan.

Uit de ruim 400 bezoekers van het congres bleek de grote interesse voor morbide obesitas (voor een impressie van het congres, klik hier). Onder de congresbezoekers waren niet alleen veel chirurgen, internisten, MDL-artsen en endocrinologen, maar ook huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen, diëtisten, bewegingsdeskundigen, diabetesverpleegkundigen en MO-verpleegkundigen. De lezingen waren dan ook afgestemd op de verschillende vakgebieden van de bezoekers (voor het congresprogramma, zie www.obesitaskliniek.nl/congres/).

Voordelen bariatrische chirurgie
Morbide obesitas (BMI boven de 40, of BMI boven de 35 in combinatie met specifieke gezondheidsproblemen) heeft grote impact op de gezondheid en kwaliteit van leven. De laatste jaren wordt steeds vaker bariatrische chirurgie toegepast in combinatie met een verandering van leefstijl om voor blijvende gewichtsafname te zorgen. Dit is een ingrijpende stap, maar de voordelen wegen duidelijk op tegen de (mogelijke) nadelen. Ook op de langere termijn. Daarnaast is er een gunstig metabool effect: met name gastric bypass chirurgie (maagverkleining door een maagomloop) geeft een indrukwekkende verbetering van de glucoseregulatie bij mensen die tevens diabetes type 2 hebben.

Zowel de begin oktober verschenen herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, als de NHG-Standaard Obesitas en de zorgstandaard Obesitas van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) onderkennen deze gunstige effecten en zien bariatrische chirurgie als de gewenste behandeloptie voor een streng geselecteerde groep patiënten. Bij een patiënt met een BMI van boven de 50 valt bariatrische chirurgie zelfs als eerste behandeling te overwegen. Hierbij is het belangrijk dat de ingreep is ingebed in een intensief multidisciplinair zorgtraject waarbij naast een arts en diëtist ook een psycholoog en fysiotherapeut zijn betrokken. Dit om te zorgen voor een definitieve leefstijlverandering. Uit de ervaringsverhalen van de patiënten die aanwezig waren op het congres, blijkt echter dat alle veranderingen niet ‘alleen maar’ leiden tot een leefstijlverandering. Veel patiënten ervaren de operatie als een nieuwe start: ze voelen zich uiteindelijk gelukkiger en hebben een nieuw toekomstperspectief.

Oprichter Nederlandse Obesitas Kliniek geridderd
Dr. Gerrit de Groot, oprichter van de Nederlandse Obesitas Kliniek, heeft tijdens het congres een Koninklijke Onderscheiding ontvangen: Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn pionierswerk de afgelopen twintig jaar voor effectieve en multidisciplinaire behandeling en begeleiding van mensen met (morbide) obesitas. De Groot heeft tijdens het congres tevens afscheid genomen als lid van de Medische Psychologische Raad van de Nederlandse Obesitas Kliniek (klik hier voor het volledige nieuwsbericht).

Prevalentie en gevolgen van obesitas
Het aantal mensen met ernstig overgewicht (obesitas) is sinds 1980 verdubbeld en neemt nog steeds toe. In Nederland had in 2012 11% van de mannen en 13% van de vrouwen obesitas. Obesitas leidt tot gezondheidsklachten en zorgt voor achteruitgang van de kwaliteit van leven. Dagelijkse activiteiten worden erg moeilijk of zelfs onmogelijk. Verder spelen vaak psychische problemen een rol. Een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en depressiviteit komen vaak voor bij mensen met obesitas. Daarnaast vormt obesitas ook een groeiend maatschappelijk probleem. Tegenwoordig komt 10% van de ziektelast in Nederland door obesitas of aan overgewicht gerelateerde gezondheidsklachten, waardoor zorgkosten aanzienlijk toenemen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


Klachten & Privacy · Cookie Policy · Cookie voorkeuren · ZorgMail · Downloads

English · Türkçe · عربى

© 1996 - 2024 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.2/0921