Medisch Psychologische Raad (M.P.R.)

Sinds augustus 2010 heeft de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) een Medisch Psychologische Raad (MPR). De MPR komt elke zes weken samen en bespreekt de laatste ontwikkelingen in de medische en psychologische wereld.

Het doel van de MPR is om duidelijke en actuele behandelprogramma’s voor de NOK locaties te realiseren en deze ook te evalueren en mede op basis daarvan verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Daarnaast bespreekt de MPR de uitkomsten van evaluatie- en tevredenheidonderzoek onder patiënten en medewerkers, ten behoeve van de ontwikkeling van de behandelprogramma’s. Verder draagt de MPR zorg voor de interne opleiding van de NOK medewerkers.

Zo kunnen we samen onze kwaliteit hoog houden!

Samenstelling Medisch Psychologische Raad

Voorzitter, Medisch DirecteurDr. Ignace Janssen, bariatrisch chirurg
Secretaris, Inhoudelijk adviseurDrs. Hilde Jans, psycholoog
Namens directieDrs. Kobus Dijkhorst, algemeen directeur
Operationeel ManagerSaskia Schrauwen
InternistDr. Lioe-Ting Dijkhorst
InternistHans de Boer
PsycholoogAnta Scholte, MSc
ArtsDrs. Tim van Tuil
ChirurgDr. Dingeman Swank
Bewegingsdeskundige (tot 15-12-2017)Rens Wolf
BewegingsdeskundigeJelle Kortleven
Klinisch PsycholoogDrs. Peter Daansen
Diëtist (tot 1-12-2017)Darinka Hofman
DiëtistMarieke van der Poel
Laden...