Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Nieuws

Ruim 60% obesitaspatiënten ervaart overlast van overtollige huid na bariatrische ingreep

Maandag 25 maart 2019 – Tussen de 63 en 80% van de Nederlanders met morbide obesitas ondervindt ernstige overlast van overtollige huid na extreem gewichtsverlies als gevolg van een maagverkleining of -omleiding (bariatrische ingreep). Jaarlijks ondergaan ruim 10.000 Nederlanders met morbide obesitas een dergelijke behandeling. Het gaat waarschijnlijk om zo’n 6000 patiënten per jaar die een contourherstellende ingreep wensen om de extra huid te verwijderen. Zo blijkt uit het promotieonderzoek van Valerie Monpellier, arts-onderzoeker bij de Nederlandse Obesitas Kliniek en het Maastricht UMC+.

Voor het eerst zijn er concrete cijfers over de omvang van het probleem van overtollige huid bij voormalig obesitaspatiënten in Nederland. Het onderzoek laat zien dat bijna 40% van deze patiënten ervan uitgaat dat de ingreep, om het huidoverschot te verwijderen, niet wordt vergoed. Zij zijn hiervoor dan ook nooit bij een plastisch chirurg geweest. Een van de oorzaken is de onduidelijke vergoedingsvoorwaarden die gehanteerd worden, stelt Monpellier: “De huidige vergoedingscriteria ontberen objectiviteit. Hierdoor is het voor veel patiënten niet duidelijk of de operatie wordt vergoed.” Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een heel klein deel van de patiënten contourherstellende operaties vergoed krijgt door de verzekeraar. In haar onderzoek presenteert Monpellier ook een concreet plan om tot nieuwe vergoedingscriteria te komen: “We hebben nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld die getest gaan worden. Dit biedt perspectief. We hopen een samenwerking met patiënten, zorgverzekeraars en het Zorginstituut Nederland (ZIN) op te zetten, zodat we duidelijker en eerlijker kunnen bepalen welke patiënten wel en niet in aanmerking komen voor de vergoeding van een contourherstellende ingreep.”

Resultaten
Monpellier heeft onderzoek gedaan onder 590 Nederlandse patiënten die 2-3 jaar voor de start van het onderzoek een bariatrische ingreep hebben ondergaan. Tot nu toe was onbekend hoe groot het probleem van overlast door huidoverschot na een bariatrische ingreep in Nederland was. Niet alleen heeft bijna twee derde fysiek last van overtollige huid. Patiënten kampen met een negatiever zelfbeeld, ervaren vaker depressieve klachten en beoordelen hun kwaliteit van leven lager. Opvallend aan het onderzoek is verder dat bijna 40% van de patiënten die huidoverschot heeft nooit bij een plastisch chirurg is geweest. Dit terwijl het merendeel van deze patiënten wel aan de gewichtscriteria die op dit moment gelden voor vergoeding van plastische chirurgie, voldeden. “Zij gaan er eigenlijk bij voorbaat van uit dat ze niet in aanmerking komen voor een contourherstellende ingreep. Patiënten moeten dus beter geïnformeerd worden over de richtlijnen en mogelijkheden voor vergoeding”, aldus promovendus Monpellier.

Huidige criteria
Momenteel beoordelen verzekeraars de mate van overhangende huid na fors gewichtsverlies op basis van standaardfoto’s via de Pittsburgh Rating Scale (PRS). Aan de hand van standaardfoto’s wordt de mate van huidoverschot gemeten in 4 gradaties. Alleen in de ergste categorie wordt plastische chirurgie vergoed. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is al langer kritisch op deze beoordelingsmethode omdat deze niet objectief is. Bovendien worden medische, fysieke en psychische beperkingen ook niet (objectief) meegewogen in de beslissing. Een geschikt meetinstrument moet een compleet en objectief beeld geven: “Factoren zoals fysieke klachten, depressieve symptomen of een negatiever zelfbeeld worden niet objectief meegenomen in de beslissing om de ingreep te vergoeden. Daarnaast is gebleken dat de evaluatie van overtollige huid door visuele interpretatie van foto’s vaak inconsistent en onbetrouwbaar is.”

Pilot voor nieuwe meetmethode
Om patiënten van betere zorg te voorzien en verzekeraars te helpen stelt Monpellier dat er een nieuwe methode moet komen om beter te bepalen wie er in aanmerking komt voor vergoeding van contourherstellende chirurgie. Zij heeft daarom met haar team de ‘Dutch Reboc Tool’ gecreëerd. Deze vragenlijst, gebaseerd op een Brits model, berekent een score op basis van gewichtsverlies, medische-, fysieke- en psychische klachten als gevolg van het huidoverschot en de medische voorgeschiedenis. Daarnaast is er een verbeterde versie van de PRS schaal ontwikkeld, genaamd de PRS Rainbow Scale. Hierbij wordt de foto van een patiënt met overtollige huid systematisch vergeleken met de standaard foto’s van elke gradatie op de PRS schaal. De komende tijd wordt de effectiviteit van beide tools in verschillende klinieken getest. “Deze meetinstrumenten zijn veelbelovend. We hopen hiermee het beleid en de zorg voor deze patiënten beter te maken, zegt prof. dr. Rene van der Hulst van het MUMC+. Het volledige onderzoek kunt u hier lezen.

Bron: MUMC+

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


Klachten & Privacy · Cookie Policy · Cookie voorkeuren · ZorgMail · Downloads

English · Türkçe · عربى

© 1996 - 2023 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.0/0203