Nieuws

Nieuws van de Nederlandse Obesitas Kliniek

Nederlandse Obesitas Kliniek aanwezig op Dag van de Eerstelijn

Op woensdag 14 september is de Nederlandse Obesitas Kliniek aanwezig op de Dag van de Eerste Lijn. Het begint met de zorg voor jezelf: plezier, balans en regie zijn nodig en niet altijd vanzelfsprekend. De zorg van en voor het team: hoe doen we dat? En hoe beslissen we over zorg samen met de patiënt? […]

Voorlichtingsavonden Noord-Holland

De komende maanden organiseert de Nederlandse Obesitas Kliniek een serie informatiebijeenkomsten over ‘obesitas’ (ernstig overgewicht) en een operatieve ingreep. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met obesitas, hun naasten en andere belangstellenden. Een verwijzing van de huisarts is gewenst, maar niet verplicht. De informatiebijeenkomsten zijn een initiatief van de Chirurgen Noordwest (Noordwest Ziekenhuis en Rode […]

Nederlandse Obesitas Kliniek op Langerhanssymposium 2016

Binnenkort vindt het grootste diabetes-evenement van Nederland plaats. Het Langerhanssymposium staat dit jaar in het teken van de gehele levensloop: ‘diabeteszorg van de wieg tot het graf’. De Nederlandse Obesitas Kliniek is aanwezig met een stand op de informatiemarkt. Op 21 juni in het Beatrix Theater in Utrecht en op 23 juni in de Nieuwe […]

Afwijzing op basis van onze insluitcriteria

Naar aanleiding van verschillende berichten in de media over het afwijzen van een patiënt die te licht werd bevonden voor behandeling door de Nederlandse Obesitas Kliniek geeft onderstaand bericht meer duidelijkheid over de uit- en (dus) insluitcriteria voor de behandeling van morbide obesitas. De Nederlandse Obesitas Kliniek behandelt haar patiënten volgens internationaal opgestelde regelgeving aangaande […]