Nieuws

Nieuws van de Nederlandse Obesitas Kliniek

Nieuwe serie informatiebijeenkomsten in Limburg

Het Zuyderland Medisch Centrum organiseert in samenwerking met de Nederlandse Obesitas Kliniek Zuid een serie themabijeenkomsten over de (operatieve) behandeling van ‘obesitas’ (ernstig overgewicht). De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met obesitas, hun naasten en andere belangstellenden. De bijeenkomsten vinden plaats in de Nederlandse Obesitas Kliniek in Heerlen. Info & aanmelden www.zuyderland.nl/agenda www.obesitaskliniek.nl/agenda (045) 30 30 […]

Obesitas komt meer voor onder ouderen

Uit de meest recente cijfers van het Europese bureau voor de Statistiek, Eurostat, blijkt dat vooral ouderen lijden aan obesitas. Bij jongeren liggen de cijfers veel lager. Naarmate we ouder worden neemt ons gewicht langzaam toe omdat we meer eten dan het lichaam nodig heeft. Maar ook onder jongeren is en blijft obesitas een probleem; […]

Nederlandse Obesitas Kliniek aanwezig op NHG Congres 2016

Op vrijdag 18 november is de Nederlandse Obesitas Kliniek aanwezig bij het NHG Congres in het World Trade Center in Leeuwarden. De titel van het congres is ‘Huisartsgeneeskunde van A tot Z’. Het congres gaat over het diagnosticeren en behandelen van alledaagse klachten, over rode vlaggen en blinde vlekken en over het vroeg signaleren van […]

Nederlandse Obesitas Kliniek aanwezig op Wenckebach Symposium 2016

Op vrijdag 4 november is de Nederlandse Obesitas Kliniek aanwezig bij het Wenckebach Symposium in de Vue bioscoop (voorheen JT) in Kerkrade. Doel van het symposium is overdracht van kennis en expertise en transmurale samenwerking voor de huisartsen, specialisten ouderenzorg, medisch specialisten, bedrijfsartsen, verpleegkundig specialisten, verzekeringsgeneeskundigen en GGD-artsen. Tevens is het een platform voor ontmoeting […]

Voorlichtingsavonden Amsterdam

De Nederlandse Obesitas Kliniek organiseert in samenwerkingen met OLVG West en het Obesitas Centrum Amsterdam voorlichtingsavonden over de chirurgische behandeling van obesitas. De voorlichtingsavonden zijn van 19:00 – 21:00 uur en vinden plaats in het OLVG, Locatie West (voorheen Sint Lucas Andres Ziekenhuis). U kunt zich aanmelden via obesitas@olvg.nl. Voor meer informatie kijk op Obesitas Centrum […]