Nederlandse Obesitas Kliniek - Voor patiënten met ernstig overgewicht

Nieuws

Nieuwe beoordelingsmethode Nederlandse Contour Kliniek (NCK) geeft eerlijkere kans op vergoeding operatie huidcorrectie na maagverkleining

Vrijdag 28 februari 2020 –  

Promotieonderzoek: meer aandacht voor psychische klachten als gevolg van overtollige huid

De Nederlandse Obesitas Kliniek start een pilot van een jaar waarin patiënten die overtollige huid hebben en voldoen aan de gestelde criteria een contourherstellende behandeling aangeboden krijgen bij de Nederlandse Contour Kliniek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe beoordelingsmethode. De Nederlandse Contour Kliniek hoopt in 2020 circa 300 patiënten te kunnen behandelen. Na dit jaar opent de kliniek haar deuren voor iedereen die zijn of haar contour wil verbeteren.

Een screening door een arts van de Nederlandse Contour Kliniek en een plastisch chirurg bepaalt of een patiënt voldoet aan de gestelde criteria en in aanmerking zou kunnen komen voor een vergoede contourherstellende operatie bij de Nederlandse Contour Kliniek. De vergoeding is afhankelijk van de soort ingreep, de polisvoorwaarden en de beoordeling van de zorgverzekeraar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe, objectievere beoordelingsmethode Twee absolute voorwaarden zijn dat het gewicht minstens één jaar stabiel moet zijn en de BMI (Body Mass Index) beneden de 35 is.

Vaak wordt de ingreep niet vergoed, waardoor slechts 11 procent van de patiënten wordt behandeld. Emiel van Haren, plastisch chirurg St. Anna Ziekenhuis: “Patiënten met overtollige huid hebben vaak last van fysieke klachten en psychosociale problemen die het afvallen belemmeren of mogelijk zelfs bijdragen aan een toename van gewicht.” Uit promotieonderzoek uit 2019 van dr. Valerie Monpellier blijkt dat tussen de 63 en 80% van de Nederlanders met morbide obesitas ernstige overlast ondervindt van overtollige huid na extreem gewichtsverlies als gevolg van een maagverkleining. Maar in de huidige richtlijnen wordt geen compleet beeld van de klachten van de patiënt gebruikt. Bovendien is er door de huidige criteria een grote variatie in de toekenning van vergoeding. Eén op de honderd Nederlanders boven de 20 jaar heeft morbide obesitas, de zwaarste vorm van overgewicht. Jaarlijks ondergaan 12.000 patiënten een maagverkleining van wie velen na de ingreep blijvend last ondervinden van overtollige huid.

Van Haren: “De vraag naar plastische chirurgie na een maagverkleining neemt toe. Met dr. Maarten Hoogbergen en Alexander Kroeze – collega plastisch chirurgen – hebben we de afgelopen 13 jaar meer dan 1.000 contourherstellende operaties verricht. Daarmee zijn we de op een na grootste aanbieder ter wereld. We monitoren de kwaliteit van leven tot vijf jaar na de ingreep en daaruit blijkt dat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert”.

De Nederlandse Contour Kliniek is een initiatief van de Nederlandse Obesitas Kliniek. Om de nazorg compleet te maken bieden we patiënten de mogelijkheid na het gewichtsverlies ook hun contour te verbeteren. Er zijn samenwerkingen aangegaan met verschillende ziekenhuizen en plastisch chirurgen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Bel 088 - 883 24 44 of mail ons


Klachten & Privacy · Cookie Policy · Cookie voorkeuren · ZorgMail · Downloads

English · Türkçe · عربى

© 1996 - 2023 Nederlandse Obesitas Kliniek | Voor patiënten met ernstig overgewicht v4.2.0/0203