Nieuwe behandeling voor obesitas

Nieuws - 3 juni 2014

In het Atrium Medisch Centrum gaat een onderzoek van start naar een nieuwe endoscopische (niet operatieve) behandeling van obesitas. Deze behandeling – de Primary Obesity Surgery Endolumenal (POSE) – bestaat uit het endoscopisch plaatsen van een aantal hechtingen in de maag waardoor de maag kleiner wordt (zie afbeelding). De behandeling is voor patiënten met een BMI van 30-40 kg/m2 (gewicht gedeeld door lengte in meter in het kwadraat). De techniek is bij een groot aantal patiënten al succesvol toegepast. Er zijn zoals bij elke endoscopische behandeling risico’s aan de ingreep verbonden. De kans op complicaties is echter zeer klein en over het algemeen eenvoudig te behandelen. Het betreft een gerandomiseerd onderzoek wat betekent dat het lot bepaald of de POSE wordt toegepast of dat een dieet wordt voorgeschreven. De controle groep heeft overigens wel de mogelijkheid aan het einde van de studie alsnog de POSE behandeling te krijgen.

Update 8-7-2014
De studie is inmiddels afgerond. We includeren daarom voorlopig geen nieuwe patiënten meer.

Laden...