Behandeling zonder operatie

Wij bieden ook behandeling van obesitas als u (nog) niet in aanmerking komt voor een operatie of als u geen operatie wilt.

Komt u (nog) niet in aanmerking voor verzekerde zorg of wilt u geen operatieve behandeling? Maar wilt u wel iets doen aan uw overgewicht? Dan kunt u kiezen voor een van onze behandelingen zonder operatie. Ons aanbod bestaat uit een Elipse (maagballon) of een POSE (Primary Obesity Surgery Endoscopic). Deze methoden zijn – net als onze operatieve behandelingen – een hulpmiddel bij het afvallen. Wij ondersteunen u bij het aanpassen van uw leefstijl, zodat de ingreep ook op de langere termijn het gewenste effect heeft.

Welke ingrepen zijn er?

Maagballon/Elipse

Allurion Elipse (Maagballon)Allurion Elipse (Maagballon)

Een effectieve manier om gewicht te verliezen is een maagballon. De Elipse ballon is om twee redenen uniek: er is geen endoscopie (kijkoperatie) nodig en de ballon verdwijnt na een vooraf vastgestelde periode. Deze ballon wordt ingebracht via de mond en eenmaal in de maag wordt deze opgeblazen. Voor een periode van 16 weken zal deze ballon de maag vullen. In deze periode kunt u minder eten en verliest u ongeveer 20% van uw gewicht. Na deze periode van 16 weken loopt de ballon leeg en zal deze via de normale weg, met de ontlasting, het lichaam verlaten.

Lees meer over de Maagballon/Elipse

POSE

POSE ingreepPOSE ingreep

Bij een POSE (Primary Obesity Surgery Endoscopic) ingreep worden in uw maag ongeveer 12 plooien aangebracht, waardoor de maaginhoud kleiner wordt. Deze ingreep gebeurt uitwendig via de mond (endoscopisch).

Lees meer over de POSE ingreep

Het programma

Het individuele programma bestaat uit een screening, voortraject, ingreep, na-traject en follow-up.

De screening

In deze fase wordt bekeken of u in aanmerking komt voor de gewenste ingreep. De screening wordt uitgevoerd door een diëtist, psycholoog, arts en een zorgcoördinator.

Voor de ingreep

Het programma start ongeveer 1-2 weken voor de ingreep met een consult door:

  • Diëtiste (30 min): Tijdens deze bijeenkomst bespreekt de diëtiste de voedingsrichtlijnen. Samen met u wordt kort teruggeblikt op de screening en wordt besproken waar u zich op wilt richten na de ingreep (zowel wat betreft gezonde voeding als beweging). Tevens wordt gekeken naar risico situaties voor impuls (emotioneel) eten.
  • Psycholoog (30 min): Tijdens deze bijeenkomst bespreekt de psycholoog de mogelijke leefstijlveranderingen en maakt samen met u een plan van aanpak op het gebied van eten en bewegen. U wordt gevraagd hoe u de leefstijlverandering kan toepassen in het dagelijks leven en de dagstructuur.
  • Arts: Tijdens dit gesprek vertelt de behandelend specialist u wat u kunt verwachten van de procedure en wat de contra-indicaties zijn (d.w.z. of u bepaalde aandoeningen heeft waardoor de ingreep voor u niet geschikt is).

De ingreep

Bij de POSE zal er, indien logistiek haalbaar, een Pre-Operatieve Screening (POS) bij de anesthesist plaatsvinden op de dag van de ingreep. Tijdens de ingreep wordt u onder volledige narcose gebracht. In principe kunt u dezelfde dag naar huis.
Bij de Elipse zal een afspraak gemaakt worden op de afdeling Röntgen in het ziekenhuis. U mag dezelfde dag weer naar huis.

Na de ingreep

U wordt een dag na de ingreep door de diëtiste gebeld om te vragen hoe het gegaan is.
Een week na de ingreep belt de diëtiste nogmaals om te vragen hoe het gaat. De diëtiste houdt op vastgestelde tijden een telefonisch spreekuur voor vragen.

Follow-up

In geval van de Elipse ballon krijgt u een weegschaal, gecombineerd met een app, waarmee meetgegevens opgeslagen en gedeeld kunnen worden.

Tarieven

  • Elipse ballon: circa €4.000,-
  • POSE: circa €9.500,-

Risico’s en complicaties

Ook al gaat het hier om relatief veilige procedures, complicaties kunnen bij iedere behandeling optreden. De volgende risico’s zijn bekend:

  • POSE: meteen na de procedure kan er een bloeding optreden (kans minder dan 1%) of is er sprake van een perforatie (kans minder dan 0.2%). Ook kunt u enige dagen na de ingreep nog ongemak of pijn ervaren.
  • Elipse ballon: er kan een maagzweer ontstaan (kans 1-2%) of obstructie van maaguitgang of darm (kans minder dan 0.2%). In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn een laparoscopie te doen om het probleem op te lossen. In 2% van de patiënten kan er sprake zijn van intolerantie. De maagballon zal dan voortijdig verwijderd moeten worden.

Interesse of aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met onze locatie in Heerlen.

Telefoonnumer 045-30 30 900

Informatiebrochure

Download onze brochure via de knop hieronder.Download onze brochure via de knop hieronder.

Meer weten over de NOK en onze behandeling voor morbide obesitas? Download dan onze brochure.

Brochure downloaden